27052 NL - wetsvoorstel
Regeling van de inwerkingtreding van het Besluit huisvesting vleeskuikenouderdieren

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 maart 2000 ingediend door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Brinkhorst i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal overeenkomstig artikel 110, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren de wens te kennen heeft gegeven dat de inwerkingtreding van het Besluit huisvesting vleeskuiken-ouderdieren bij wet wordt geregeld.

1.

Volledige titel

Regeling van de inwerkingtreding van het Besluit huisvesting vleeskuikenouderdieren

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van verbetering ingediend.

3.

Documenten

2 11 april 2000, brief, nr. 2     KST45116
Brief waarin een aantal kamerleden verzoekt de inwerkingtreding van het besluit bij wet te regelen
publicatie: 14 april 2000
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.