Prof.Mr. J.W.M. (Hans) Engels

foto Prof.Mr. J.W.M. (Hans) Engels
Naar de originele foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Eerstekamer.nl
Source: Parlement.com.

Rechtsgeleerde van D66-huize die als wetenschapper en politicus in de voetstappen van zijn leermeester Jan Vis i stapte. Was docent staatsrecht en later bijzonder hoogleraar gemeenterecht/gemeentekunde (Thorbecke-leerstoel) in Leiden en bijzonder hoogleraar 'rechten decentrale overheden' (Oppenheim-leerstoeel) in Groningen. Kwam in 2004 in de Eerste Kamer en werd in 2010 fractievoorzitter, een functie die hij in 2018-2019 nog eens bekleedde. Sprak veelvuldig in debatten over binnenlands bestuur en constitutioneel bestel, maar ook over justitiële onderwerpen, zorg en integratie. Was voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin. Van september 2018 tot 1 januari 2021 was hij waarnemend burgemeester van Loppersum.

D66
in de periode 2004-2019: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Personal data

Surnames
Johannes Wilhelmus Maria (Hans)

Place and date of birth
Emmeloord (Noordoostpolder), 21 August 1951

2.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66), from 1988

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Tynaarlo, from January 1998 until January 1999
 • lid Provinciale Staten van Drenthe, from 13 April 1999 until September 2004
 • bijzonder hoogleraar gemeenterecht/gemeentekunde (Thorbecke-leerstoel), Universiteit Leiden, from 2001 until 1 January 2014
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 September 2004 until 11 June 2019
 • fractievoorzitter D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 22 June 2010 until 7 June 2011
 • bijzonder hoogleraar 'recht decentrale overheden' (Oppenheim-leerstoel), Rijksuniversiteit Groningen, from 1 January 2014 until 1 June 2018
 • fractievoorzitter D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 26 June 2018 until 11 June 2019
 • waarnemend burgemeester van Loppersum, from 1 October 2018 until 1 February 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/3)
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Port of Harlingen, from November 2017
 • voorzitter adviescommissie werking art. 57 van de Grondwet, from 21 April 2023

Previous (2/13)
 • informateur collegevorming gemeente Arnhem, March 2014
 • redacteur tijdschrift "Bestuurswetenschappen", from 1 January 2009 until 1 July 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/8)
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 26 June 2018 until 11 June 2019
 • vicevoorzitter vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 25 September 2018 until 11 June 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

Private life
 • Promoveerde bij de hoogleraren A.M. Donner en J.J. Vis

Campaign trail
 • Werd in 2007 dankzij voorkeurstemmen herkozen als Eerste Kamerlid. In de Staten van Groningen, Zuid-Holland en Limburg brachten leden hun stem op hem uit.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.