R.H. (Rob) Hessing

foto R.H. (Rob) Hessing
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Eerste Kamer der Staten Generaal
Source: Parlement.com.

Politiedeskundige die in 2002 de overstap maakte naar de Haagse politiek. Was bijna veertig jaar werkzaam bij de politie, onder meer als inspecteur, korpschef (in Eindhoven en Rotterdam) en ambassaderaad. Was actief als adviseur van het CDA, maar werd in 2002 voor de LPF staatssecretaris voor openbare orde en veiligheid in het kabinet-Balkenende I i. In 2003 kreeg hij als eenling namens die partij zitting in de Eerste Kamer, nadat prof. Smalhout i zich als kandidaat had teruggetrokken. Leidde als senator een wat treurig, geïsoleerd 'bestaan', waardoor hij na vier jaar concludeerde weinig te hebben kunnen uitrichten. Politicus tegen wil en dank.

LPF
in de periode 2002-2007: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Robertus Hendricus (Rob)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 23 June 1942

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl)
 • LPF (Lijst Pim Fortuyn), from July 2002

3.

Main functions and occupations

 • hoofdcommissaris/korpschef politie Rotterdam, from 1989 until 1994
 • hoofdcommissaris/korpschef politie Rotterdam-Rijnmond, from 1994 until 1996
 • ambassaderaad voor politie en justitie, Nederlandse ambassade te Parijs, from 1996 until 2001
 • ambassaderaad voor politie en justitie, Nederlandse ambassade te Brussel, from 2001 until July 2002
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (belast met openbare orde en veiligheid), from 22 July 2002 until 27 May 2003
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 2003 until 12 June 2007
 • fractievoorzitter LPF Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 2003 until 12 June 2007 (eenmansfractie)

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met de aangelegenheden betreffende 1. het politie-onderwijs, het LSOP; 2. de werving, instroom en doorstroom van agenten; 3. de arbeidsvoorwaarden en het arbeidsmarktbeleid van de sector politie; 4. de uitvoering van de afspraken over de inrichting van de landelijke recherche; 5. grensoverschrijdende samenwerking op het terrein van politie, rampenbestrijding en brandwee; 6. internationale samenwerking op het terrein van politie, rampenbeheersing en brandweer; 7. de rampenbeheersing en brandweerzorg; 8. de informatiehuishouding op het terrein van openbare orde en veiligheid, de inzet van ICT en gespecialiseerd personeel, de verantwoordelijkheid voor het agentschap ITO, de ICT-Regieraad politie, sectoroverstijgende samenwerkingsprojecten als C2000, GMS, colokatie van meldkamers; 9. de voorbereiding van de Wet gemeenschappelijke regeling politie; 10. samenwerking en informatie-uitwisseling met andere diensten (politie, rampenbestrijding en brandweer, douane, marechaussee, krijgsmacht, Openbaar Ministerie, reclassering, voogdij-instellingen); 10. de Onderzoeksraad voor Veiligheid (onafhankelijke ongevallenraad); 11. alle bijzondere opdrachten en projecten; 12. andere onderwerpen die van geval tot geval werden aangewezen.
 • Stond de minister bij in diens verantwoordelijkheid voor het beheer van de politiekorpsen en het programma van maatregelen.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/11)
 • adviseur CED-groep te Capelle aan den IJssel
 • voorzitter Leidschendamse Golfvereniging "Leeuwenbergh", from 22 May 2006

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 10 June 2003 until 12 June 2007
 • lid Raaddgevende Interparlementaire Beneluxraad, from September 2003

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Bracht in 2002 samen met de ministers Donner en Remkes het veiligheidsprogramma 'Naar een veiliger samenleving' uit. Hierin staan maatregelen gericht op het terugdringen van criminaliteit en overlast en ter bevordering van de veiligheid.
 • Diende in 2002 het wetsvoorstel Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in. Het voorstel werd in 2004 door minister Remkes in het Staatsblad gebracht.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Stond bekend als voorstander van legalisering van softdrugs en experimenten met vrije verstrekking van drugs

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.