Mr. W. (Wolter) Koops

foto Mr. W. (Wolter) Koops
bron: Gemeentearchief Den Haag
Source: Parlement.com.

Dertien jaar Griffier van de Tweede Kamer en in die functie de (ambtelijke) rechterhand van de sociaaldemocratische Kamervoorzitters Vondeling en Dolman. Daarvoor was hij al negentien jaar plaatsvervangend griffier (commies-griffier). Was zelf liberaal en onder meer medewerker van het wetenschappelijk bureau van de VVD en raadslid in Voorburg. Nauwgezet jurist, die sterk betrokken was bij een ingrijpende wijziging van het reglement van orde in 1980.

in de periode 1973-1986: Griffier Tweede Kamer

1.

First name

Wolter (Wolter)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 24 January 1921

Place and date of death
Voorburg, 2 July 2006

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

  • lid gemeenteraad van Voorburg, from 2 September 1953 until 7 April 1954
  • commies-griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 April 1954 until 1 February 1973
  • Griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 February 1973 until 1 February 1986

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

  • tweede secretaris Nationale Raad Welzijn Militairen
  • adviserend lid Bouwbegeleidingscommissie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from November 1977 until 1 February 1986

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

Private life
  • Zijn moeder overleed in 1935
  • Zijn vader overleed in 1945 in een Jappenkamp op Java. Hij was officier van administratie bij het KNIL.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.