Jhr. I. Aebinga van Humalda

foto Jhr. I. Aebinga van Humalda
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Lid van de Grondwetsherziening 1814 en daarna gouverneur van Friesland. Telg uit een oud Fries geslacht dat vele bestuurders had voortgebracht. Behoorde tot de orangisten en verbleef daarom van 1795 tot 1806 in het buitenland. Kreeg in 1826 ontslag. Hem werd verweten onvoldoende maatregelen te hebben genomen tegen de hevige watersnood in Friesland. Omdat hij kinderloos was, stierf met hem in 1834 de familie uit.

in de periode 1814-1826: lid Grondwetscommissie 1813-1814, Provinciaal Gouverneur

1.

Personal data

Surnames
Idzerd

Place and date of birth
Leeuwarden, 12 September 1754

Place and date of death
Leeuwarden, 21 February 1834

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • orangist (tijdens de Republiek)
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

3.

Main functions and occupations

 • landeigenaar te Wommels
 • maire van Wommels, 1811
 • lid Grondwetscommissie, from 21 December 1813 until 2 March 1814
 • Gouverneur van Friesland, from 29 April 1814 until 3 November 1826

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • voorzitter Ridderschap van Friesland
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from November 1826 until 21 February 1834

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Week in 1795 uit naar Oost-Friesland
 • Keerde in 1806 terug naar Nederland

Private life
 • Zijn vader was officier, grietman van Ferwerderadeel, Tietjerksteradeel en Hennaarderadeel, lid van de Staten van Friesland en gedeputeerde ter Admiraliteit van het Noorderkwartier

Titles of nobility
 • jonkheer, 28 August 1814

7.

Publications

Publications
"De Heeren van den Raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland, 1499-1811" (1999)

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.