F.G. (Frans) Kordes

foto F.G. (Frans) Kordes
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Voormalige marine-man uit Rotterdam, die als president van de Algemene Rekenkamer het nodige gezag verwierf. Was lange tijd als topambtenaar betrokken bij de automatisering in de rijksdienst. Volgde in 1984 de PvdA'er Peschar op als Rekenkamer-president, nadat hij in 1981 lid was geworden van dat college. Gaf bekwaam leiding aan de Rekenkamer en werd gewaardeerd vanwege zijn zakelijke en heldere oordelen over (falend) overheidsbeleid.

in de periode 1981-1991: lid Algemene Rekenkamer, president Algemene Rekenkamer

1.

Personal data

Surnames
Franciscus Gerardus (Frans)

Place and date of birth
Rotterdam, 23 October 1926

Place and date of death
Amersfoort, 22 September 2011

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Main functions and occupations

  • raadadviseur voor automatisering, ministerie van Binnenlandse Zaken, from 1966 until 1970
  • directeur Overheidsorganisatie en Automatisering, ministerie van Binnenlandse Zaken, from 1970 until July 1981
  • lid Algemene Rekenkamer, from 1 August 1981 until 29 October 1984 (benoemd bij K.B. van 3 juli 1981)
  • president Algemene Rekenkamer, from 29 October 1984 until 1 November 1991 (benoemd bij K.B. van 20 oktober 1984)

Military rank (officer)
luitenant ter zee van speciale diensten, eerste klasse, around 1961

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

  • lid Raad van Commissarissen Staatsloterij
  • voorzitter NOREA (Nederlandse Orde voor EDP Auditors)

Honorary positions
erelid Orde van Organisatieadviseurs, 16 November 1990

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen
  • Was als Rekenkamer-president nauw betrokken bij de operatie Comptabel Bestel om tot een betere financiële verantwoording door ministeries te komen

Private life
  • Werd in november 1944 na een razzia in Duitsland tewerkgesteld. Wist te ontvluchten
  • Zijn vader was stationschef bij de Nederlandse Spoorwegen te Rotterdam

7.

Publications

Publications
NRC Handelsblad, 24 september 1990

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.