Ir. J.M. (Joan) Leemhuis-Stout

foto Ir. J.M. (Joan) Leemhuis-Stout
bron: PZH
Source: Parlement.com.

Doortastende VVD-bestuurder die na functies bij onder meer de Centrale Landinrichtingsdienst en de Unie van Waterschappen en na dijkgraaf van Schieland te zijn geweest in 1994 vrij onverwacht Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland werd. Stapte na vijf jaar op vanwege een affaire rond belegging van provinciale gelden (Ceteco-affaire). Nadien bestuurder op diverse maatschappelijke terreinen. Zo was zij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Was in 2011-2012 waarnemend burgemeester van Schiedam en in 2015 in Leidschendam-Voorburg. Van 13 september 2016 tot 1 maart 2017 was zij waarnemend commissaris van de Koning in Fryslân. Is nu lid van het Kapittel voor de Civiele Orden.

in de periode 1994-2017: Commissaris van de Koning(in)

1.

First names

Joan Marika (Joan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Hoogezand, 29 June 1946

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

 • Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, from 1 September 1994 until 16 October 1999 (benoemd bij K.B. van 8 juni 1994)
 • voorzitter Cedris (brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie), from 1 August 2008 until 1 November 2011
 • waarnemend burgemeester van Schiedam, from 1 July 2011 until 1 December 2012
 • waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg, from 1 June 2015 until 1 November 2015 (vanwege zorgverlof van burgemeester Van der Sluijs)
 • waarnemend Commissaris van de Koning in Fryslân, from 13 September 2016 until 1 March 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • voorzitter Stichting Waterpark en Veldwerkcentrum Lankheet
 • lid Kapittel voor de Civiele Orden, from 1 March 2017

Previous (2/57)
 • voorzitter Commissie "Kop van Noord-Holland", from April 2011 until August 2011
 • voorzitter Comité 4 en 5 mei, from 1 June 2015 until 1 June 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Zij was in 1984 de eerste fulltime vrouwelijke dijkgraaf
 • Besloot op 16 oktober 1999 ontslag te nemen als Commissaris van de Koningin in verband met de Ceteco-affaire. Zuid-Holland leende f 45 miljoen aan derden, onder meer aan het handelshuis Ceteco, dat niet in staat was dit geld terug te betalen. Het besluit om kasgeld te benutten voor speculaties was, ondanks haar bezwaren, in 1995 genomen. Een door oud-minister Van Dijk uitgevoerd onderzoek concludeerde dat het provinciaal bestuur 'bestuurlijk verantwoordelijk, maar niet schuldig' was. De commissie concludeerde ten aanzien van haar: 'wie naar de commissaris kijkt voor het beantwoorden van de schuldvraag, kijkt de verkeerde kant uit'. 'Met haar aftreden wilde zij de provincie de gelegenheid bieden een nieuwe 'start' te maken. Met mevrouw Leemhuis traden ook de gedeputeerden De Jong, Heijkoop en Wolf terug.

Private life
Haar echtgenoot was werkzaam in het bankwezen

Non-acceptance of political functions
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, July 2002 (geweigerd)
 

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.