Jhr. P.J. Vegelin van Claerbergen

foto Jhr. P.J. Vegelin van Claerbergen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Friese jonkheer, die na een korte officiersloopbaan bij de marine functies bij het Koninklijk Huis ging vervullen. Was drie jaar particulier secretaris van koning Willem III i en werd daarna ambtenaar van het Kabinet des Konings. Als directeur van dat Kabinet speelde hij in 1901 een belangrijke rol als intermediair tijdens de formatie - de eerste kabinetsformatie van de jonge koningin Wilhelmina i. Ook bij de formatie in 1908 was hij nauw betrokken. Na zijn pensionering werd hij staatsraad in buitengewone dienst.

in de periode 1899-1918: staatsraad in buitengewone dienst, directeur Kabinet van de Koning(in)

1.

Personal data

Surnames
Petrus Johannes

Place and date of birth
Joure (grietenij Haskerland), 7 August 1845

Place and date of death
's-Gravenhage, 24 July 1918

Place and date of burial
Joure, 27 July 1918 (familiegraf)

2.

Main functions and occupations

  • referendaris Kabinet des Konings, from 1 February 1880 until 1 August 1899
  • waarnemend directeur Kabinet der Koningin, from January 1899 until 1 August 1899 (vanwege ziekte van jhr. P.H. Gevers Deynoot)
  • directeur Kabinet der Koningin, from 1 August 1899 until 7 August 1910 (benoemd bij K.B. van 19 juli 1899)
  • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 7 August 1910 until 24 July 1918 (benoemd bij K.B. van 6 augustus 1910)

Military rank (officer)
luitenant-ter-zee tweede klasse, from 16 January 1867 until 16 December 1870

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Other positions

kamerheer van koning Willem III en koningin Wilhelmina, from 16 December 1875 until 24 July 1918

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

algemeen
  • Voerde in 1901 namens de koningin in het geheim overleg met De Savornin Lohman over de kabinetsformatie

6.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.