Mr. J.D. Meijer

foto Mr. J.D. Meijer
Naar de originele foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Amsterdamse rechtsgeleerde die al op zestienjarige leeftijd was gepromoveerd. Na advocaat te zijn geweest, werd hij rechter en bestuurder van het departement (provincie) Zuiderzee. Eén van de weinige joden in de Vergadering van Notabelen, die over de Grondwet van 1814 moest beslissen. Werd daarna secretaris van de commissie die na de vereniging met de Zuidelijke Nederlanden de grondwet moest herzien. Vanaf 1817 opnieuw advocaat. Schreef diverse rechtshistorische werken.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

1.

Personal data

Surnames
Jonas Daniël

Place and date of birth
Arnhem, 15 September 1780

Place and date of death
Amsterdam, 6 December 1834

2.

Main functions and occupations

  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee)
  • rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Amsterdam, from 1815 until 1817
  • secretaris Grondwetscommissie, from 22 April 1815 until 13 July 1815
  • advocaat te Amsterdam, from 1817 until 6 December 1834

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Other positions

voorzitter consistorie Hoogduitse Israëlieten

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Publications

Publications
  • M.C. van Hall, "Johan van der Linden en Jonas Daniël Meijer asl regtsgeleerden herinnerd" (1853)
  • N. de Beneditty, "Leven en werken van Mr. Jonas Daniël Meyer" (1925)
  • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VI, 1020

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

6.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.