Mr. J. Graafland

foto Mr. J. Graafland
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Amsterdamse bestuurder die tevens bewindhebber was bij de West- en Oost-Inidsche Compagniën. Zijn vader was raadsheer (rechter) en zijn schoonvader had een koffieplantage in Suriname. Hij had zitting in de Vergadering van Notabelen van 1814 en was daarin met ruim 80 jaar het oudste lid. In 1815 werd hij in de adelstand verheven.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

1.

Personal data

Surnames
Joan

Changes in name or title
Ook wel Graafland Pzn.

Place and date of birth
's-Gravenhage, 15 June 1733

Place and date of death
Amsterdam, 17 January 1821

2.

Main functions and occupations

  • bewindhebber V.O.C. (Verenigde Oostindische Compagnie), 1777
  • commissaris der Staten-Generaal tot de onderhandelingen met de Britse ambassadeur over een tractaat van handel en de zaken in Oost-Indië, from 1788 until 1789
  • ambteloos, from January 1795
  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

4.

Miscellaneous

Private life
  • Zijn vader was raadsheer in het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland
  • Zijn schoonvader was arts en eigenaar van een koffieplantage in Suriname en behoorde tot de Middelburgse regenten. Tevens was hij gedeputeerde ter Staten-Generaal.
  • Een zoon van hem was gehuwd met een zus van Jan van de Poll (lid Wetgevend Lichaam)

Titles of nobility
  • jonkheer, 16 September 1815

5.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

6.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.