Mr. G. Faas Elias

Source: Parlement.com.

Amsterdamse grootburger en schoonzoon van een burgemeester, die diverse bestuursfunctie bekleedde. Zo was hij dijkgraaf en raadslid. In 1814 had hij zitting in de Vergadering van Notabelen.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

1.

Personal data

Surnames
Gerbrand

Place and date of birth
Amsterdam, 18 April 1784

Place and date of death
Amsterdam, 5 March 1864

2.

Main functions and occupations

 • dijkgraaf Hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk, from 1818 until 1 December 1861
 • dijkgraaf Hoogheemraadschap van Amstelland, from 1823 until 5 March 1864
 • lid stedelijke raad van Amsterdam, from October 1829 until October 1851
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 22 December 1840 until 9 September 1850 (voor de steden, Amsterdam)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank
 • commissaris Grootboek Nationale Schuld

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn moeder overleed in 1792
 • Zijn schoonvader, Nicolaas Faas, was raad, schepen en burgemeester van Amsterdam

Titles of nobility
 • jonkheer, 16 September 1815

6.

Publications

Publications
 • H. van Felius en H.J. Metselaars, "Noordhollandse Statenleden 1840-1919"
 • P. Hofland, "Leden van de Raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.