F. (Fedde) Schurer

foto F. (Fedde) Schurer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

In de Kamer de spreekbuis van een kleine pacifistische minderheid in de PvdA. Belangrijke Friese dichter van vroom gereformeerden huize, die in 1929 als onderwijzer aan een christelijke school in Lemmer werd ontslagen omdat zijn antimilitaristische opvattingen onbijbels zouden zijn. Sloot zich aan bij de CDU i en werd onderwijzer aan een openbare school in Amsterdam. Onderging de invloed van Karl Barth en J.J. Buskes en werd in 1938 lid van de SDAP i. Na de oorlog als hoofdredacteur van de Friese Koerier tegelijk politicus en taalkunstenaar. Militant strijder voor het gebruik van Fries in onderwijs en rechtsverkeer. Een principiële man die van nature koos voor de onderliggende partij.

PvdA
in de periode 1956-1963: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Fedde (Fedde)

Place and date of birth
Drachten (gem. Smallingerland, Frl.), 25 July 1898

Place and date of death
Heerenveen, 19 March 1968

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij) (korte tijd in jaren twintig)
 • CDU (Christelijk-Democratische Unie), from 1930 until 1938
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), from 1938 until 9 February 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946

3.

Main functions and occupations

 • onderwijzer Openbare lagere school te Amsterdam, from 1930 until 1946
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 2 July 1935 until 1 March 1936
 • hoofdredacteur "De Friese Koerier" (aanvankelijk "De Heerenveense Koerier") te Heerenveen, from 1 March 1946 until 1 August 1963
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 November 1956 until 5 June 1963
 • ambteloos (gepensioneerd), from 1 August 1963 until 19 March 1968

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid hoofdbestuur Kristlik Frysk Selskip
 • publicist Fries literair tijdschrift "De Tsjerne", from 1946 until 1968 (oprichter)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met volksontwikkeling, jeugdontwikkeling en vrijetijdsbesteding
 • Voerde in 1963 tijdens de interpellatie-Kranenburg over de affaire-Bidault als tweede PvdA'er het woord en verdedigde daarin vurig de persvrijheid

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Atoompacifist. Stemde daarom steeds tegen alle artikelen van de begrotingen van Defensie die verband hielden met kernbewapening.
 • Volgens gedeputeerde Bomans de beste spreker in de Staten van Noord-Holland.
 • Werd bij zijn overlijden getypeerd als één van de grootste dichters van Friesland

Private life
 • In Wolvega en Heerenveen staan standbeelden van hem; in Lemmer is hij in reliëf afgebeeld aan de muur van de bibliotheek
 • Zijn echtgenote was onderwijzeres in Lemmer

Pseudonyms and nicknames
diverse pseudoniemen (opsomming in BWSAN)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications (6/7)
 • "Dichter, Biwegingsman, Politicus, Journalist. In man mei folle talenten", Friese Koerier, 20 maart 1968
 • G.R. Zondergeld, "Schurer, Fedde (1898-1968)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 541
 • D.H. Hak, "Schurer, Fedde", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, deel 5, 456
 • T. Steenmeijer-Wielenga, "Schurer, Fedde", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel II, 146
 • H.J. Langeveld, "Protestants en Progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946"
 • Winkler Prins Jaarboek 1969

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

archivalia
brieven, Frysk Letterkundich Museum en Dokumentaesjesintrum te Leeuwarden

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.