Drs. J.S.J. (Hans) Hillen

foto Drs. J.S.J. (Hans) Hillen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

CDA'er op de rechterflank en 'spindoctor' avant la lettre. Zoon van een katholieke officier en opgegroeid in 't Gooi. Was leraar in Hilversum en Bussum en daarna politiek verslaggever van het NOS Journaal. Speelde als voorlichter een belangrijke rol bij het uitdragen van pijnlijke maatregelen door minister Ruding i. Was vervolgens twaalf jaar een invloedrijk Tweede Kamerlid van het CDA en onder meer fractiesecretaris. Na vier jaar voorzitterschap van het College van Zorgverzekeringen Eerste Kamerlid en in 2010 verrassend minister van Defensie in het kabinet-Rutte I i. Moest toen noodgedwongen flinke bezuinigingen accepteren en verdedigen. Politicus die niet schuwde door ferme uitspraken voor de nodige reuring te zorgen.

CDA
in de periode 1990-2012: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Johannes Stefanus Joseph (Hans)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 17 June 1947

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Main functions and occupations

 • leraar maatschappijleer, "Willem de Zwijger College" te Bussum, from 1975 until 1977
 • politiek verslaggever NOS-journaal, from 1977 until 1 March 1983
 • directeur Centrale directie voorlichting, ministerie van Financiën, from 1 March 1983 until 6 November 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 March 1990 until 23 May 2002
 • voorzitter CVZ (College voor Zorgverzekeringen), from 1 July 2003 until June 2007
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 12 June 2007 until 14 October 2010
 • minister van Defensie, from 14 October 2010 until 5 November 2012

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/3)
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Oorlogsverhalen, from 2017
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Nu of Nooit, from 2018

Previous (2/43)
 • lid Raad van Advies Owls Foundation, 2018
 • interimvoorzitter Stichting NIDV (Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid), from 1 April 2022 until 1 April 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 10 June 1998 until 23 May 2002 (zesde ondervoorzitter)
 • voorzitter werkgroep Herculesramp (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 November 1999 until 23 May 2002

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Was in 1996 woordvoerder van zijn fractie bij het debat met de regering over de uitkomsten van de parlementaire enquête naar de IRT-affaire
 • Diende in 2001 een initiatiefwetsvoorstel in over afbouw van het eigenwoningforfait bij aflossing van de hypotheekschuld. Dit voorstel werd in 2003 door de regering overgenomen en werd in datzelfde jaar wet. De financiering van de eigen woning met eigen middelen wordt hiermee fiscaal aantrekkelijker gemaakt. Het initiatiefvoorstel werd in 2005 ingetrokken, nadat de regering het voorstel had overgenomen. Dit leidde tot de zgn. Wet Hillen. Deze wet werd door het kabinet-Rutte III in 2018 ingetrokken met een overgangstermijn van 30 jaar. (28.056)
 • Hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met defensie

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/7)
 • Voerde in 2011 de bachelor-master-structuur in bij de officiersopleidingen van Defensie. Daarmee krijgt de Nederlandse krijgsmacht academisch opgeleide officieren. (32.775)
 • Bracht in 2012 een beleidsbrief uit over de Defensiestrategie voor het opereren in het digitale domein (Defensie Cyber Strategie). Met die strategie moet handelend kunnen worden opgetreden tegen een digitale bedreiging van de samenleving of van de internationale rechtsorde. (33.321)
 • Besloot in 2012 tot overplaatsing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2011 een wet in het Staatsblad tot Goedkeuring van het op 30 mei 2008 te Dublin totstandgekomen Verdrag inzake clustermunitie. Het wetsvoorstel was in 2009 ingediend en in 2010 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Van Middelkoop. (32.187)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Had als fractiesecretaris de informele functie van 'chief wip', die de fractiediscipline moest bewaken
 • In 2010 ontstond enige ophef omdat hij activiteiten voor de tabaksindustrie niet had gemeld als nevenactiviteit. Via een woordvoerder liet hij weten een keer of vier te hebben 'gespard' met sigarettenfabrikant British American Tobacco, waarvoor hij betaald werd via de BV waarin zijn adviseursactiviteiten waren ondergebracht. Hij ontkende te hebben gelobbyd.
 • Verzette zich in 2010 als minister tegen de afgesproken bezuinigingen op Defensie. Nadat premier Rutte hem telefonisch met ontslag had gedreigd, vond overleg plaats en legde hij zich neer bij het afgesproken bedrag.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Laurens Berentsen, "'Hans Hillen kan redelijk onverzettelijk zijn'", Het Financieele Dagblad, 23 maart 2011
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.