Dr. H.O.Ch.R. (Onno) Ruding

foto Dr. H.O.Ch.R. (Onno) Ruding
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Katholieke bankdirecteur, die als minister van Financiën in de eerste twee kabinetten-Lubbers een strak bezuinigingsbeleid voerde. Door zijn beleid werd de staatsschuld belangrijk teruggebracht. Uiterst beschaafd sprekende bewindspersoon, die er van hield onbewimpeld zijn mening te geven en die als 'kille' financier te boek stond. Zijn stringente beleid en sommige van zijn uitspraken ('werklozen wonen liever in de buurt van Tante Truus dan te verhuizen') maakten hem dan ook impopulair bij kiezers ter linkerzijde. Was voor hij minister werd werkzaam in het bankwezen en bij het IMF i. Keerde na zijn ministerschap terug naar de (internationale) bankwereld.

CDA
in de periode 1982-1989: lid Tweede Kamer, minister

1.

First names

Herman Onno Christiaan Rudolf (Onno)

2.

Personal data

Place and date of birth
Breda, 15 August 1939

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 1967 until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

 • minister van Financiën, from 4 November 1982 until 7 November 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 14 July 1986
 • vicevoorzitter Citicorp Bank te New York, from March 1992 until January 2000
 • vertegenwoordiger van Citicorp Bank in Europa te Brussel, from January 2000 until 1 October 2003

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/52)
 • voorzitter Raad van Advies "Plan Nederland", from June 2008 (kindgerichteontwikkelingsorganisatie)
 • lid Europese werkgroep die de internationale kredietcrisis analyseert, from October 2008

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/4)
 • Voerde in 1985 een nieuw comptabel bestel in bij de rijksoverheid, waardoor het beheer van en het toezicht op de uitgaven door de afzonderlijke ministeries werd vergroot. Ministeries werden primair zelf verantwoordelijk voor het opvangen van overschrijdingen van de begrotingen. Op ieder ministerie kwam een eigen accountantsdienst.
 • Diende in 1989 een voorstel van Wet op de heffing over vermogensoverschotten van pensioenfondsen in. Overschotten met een duurzaam karakter zouden worden belast. Het wetsvoorstel werd in 2004 door het kabinet-Balkenende II ingetrokken. (21.197)

Legislative activities as minister (2/10)
 • Bracht in 1989 samen met de staatssecretarissen Koning en De Graaf een omvangrijke herziening van het belastingsstelsel tot stand (Oort-voorstellen) (Stbb. 122 en 123). (20.595 & 20.855 & 20.873 & 20.874)
 • Bracht in 1989 een wet tot Goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Postbank NV tot stand. Die wijziging leidde tot het opheffen van de beperkingen van de kredietverlening en andere vormen van de zakelijke dienstverlening door de Postbank, waardoor valutabemiddeling en plaatsing van effecten bij emissies tot het dienstenpakket gingen behoren. Het staatsbelang in de bank werd verminderd. Via een tweede wet werd staatsdeelneming goedgekeurd in de NV waarin Nederlandse Middenstandsbank NV en Postbank NV samenwerkten. (20.593 & 20.916)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • In 1986 was hij door de top van het CDA voorbestemd om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Van den Broek zou dan minister van Justitie worden. Toen die laatste daarvoor niet voelde, ging dat echter niet door.
 • Was in december 1986 kandidaat voor de functie van president van het IMF, maar gekozen werd de fransman Michel Camdessus
 • Was in mei 1990 kandidaat voor de functie van president van de Bank voor Oost-Europa, maar gekozen werd de fransman Attali

Private life
 • Zijn benoeming tot minister betekende voor hem financieel "een enorme achteruitgang, acht jaar lang". Door zijn benoeming tot vice-president van Citicorp in New York werd dat verlies weer hersteld.
 • De stiefmoeder van CDA-Tweede Kamerlid J.J.P. (Joep) de Boer was zijn tante
 • Zijn schoonvader was chirurg en geneesheer-directeur van Dekkerswald bij Nijmegen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.