Drs. J. (Jacob) Reitsma

foto Drs. J. (Jacob) Reitsma
© Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Op vele terreinen actief CDA-Tweede Kamerlid. Hield zich onder meer bezig met financiën (eerste woordvoerder bij de belastingherziening eind jaren negentig), verkeer en waterstaat (mobiliteit, openbaar vervoer, waterhuishouding), landbouw en beroepsonderwijs. Afkomstig uit de organisaties van de Christelijke plattelandsjongeren en Christelijke boeren en tuinders. Op lokaal gebied politiek actief in de gemeente Noordoostpolder (onder meer wethouder). Fries van geboorte en groot schaatsliefhebber. Was tien jaar burgemeester van een Friese plattelandsgemeente en vijf jaar voorzitter van de Schaatsenrijdersbond.

CDA
in de periode 1986-2001: lid Tweede Kamer

1.

First name

Jacob (Jacob)

2.

Personal data

Place and date of birth
Witmarsum (gem. Wonseradeel, Frl.), 5 August 1945

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), around 1969 until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Noordoostpolder, from 5 September 1978 until July 1986
 • wethouder (van financiën, sociale zaken, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking) van Noordoostpolder, from 29 April 1986 until 30 July 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 July 1986 until 12 June 2001
 • burgemeester van Wymbritseradiel, from 1 June 2001 until 1 January 2011

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/14)
 • lid Stichtingsbestuur Agrarisch Onderwijs Centrum Groenhorst College in Gelderland en Flevoland
 • voorzitter KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond), from December 2001 until December 2006

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • ondervoorzitter tijdelijke commissie Onderzoek College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 17 April 1996 until 27 June 1996
 • voorzitter vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 September 1998 until 12 June 2001

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Voerde namens zijn fractie in 1999 het woord bij het debat met de regering over het rapport van de enquêtecommissie Bijlmerramp
 • Interpelleerde op 26 september 2000 samen met Pieter Hofstra (VVD) minister Netelenbos over het rekeningrijden (27.424)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

Private life
Schaatste in 1997 de Elfstedentocht

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.