Prof.Dr.Ir. E. (Egbert) Schuurman

foto Prof.Dr.Ir. E. (Egbert) Schuurman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

Vriendelijke senator van gereformeerden huize met een grote staat van dienst. Zat achtentwintig jaar in de Eerste Kamer, eerst als eenmansfactie (RPF) en later in gezamenlijkheid van RPF en GPV i en als voorzitter van de ChristenUnie-fractie. Verwierf gezag als verdediger van de positie van de Eerste Kamer, waarbij hij in 1990 zelfs premier Lubbers i interpelleerde. In zijn werkzame leven opereerde hij op het scheidsvlak van wetenschap en wijsbegeerte; hij was bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte in Delft, Eindhoven en Wageningen. Als voorzitter van de Kamercommissie voor Landbouw initieerde hij een debat over genetische modificatie en later gaf hij de aanzet voor een parlementair onderzoek naar privatiseringen.

RPF, ChristenUnie
in de periode 1983-2011: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Personal data

Surnames
Egbert (Egbert)

Place and date of birth
Nieuw Buinen (gem. Borger), 23 July 1937

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie), until 1 January 2004
 • ChristenUnie, from January 2000

National political party
 • fractie-GPV/RPF, from 8 June 1999 until 27 March 2001
 • fractie-ChristenUnie, from 27 March 2001 until 10 June 2003

3.

Main functions and occupations

 • bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte, Technische Hogeschool te Eindhoven, from 1 September 1969 until 1 September 2004
 • wetenschappelijk hoofdmedewerker cultuurfilosofie, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 1972 until 1984
 • bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte, Technische Hogeschool (later Technische Universiteit) te Delft, from 1 September 1974 until 1 January 2004 (vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 13 September 1983 until 7 June 2011
 • fractievoorzitter RPF, Eerste Kamer der Staten-Generaal (eenmansfractie), from 13 September 1983 until 8 June 1999
 • fractievoorzitter RPF/GPV, Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1999 until 27 March 2001
 • bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte, Landbouwhogeschool te Wageningen (thans Wageningen Universiteit), from 1 September 1986 until 1 September 2007
 • fractievoorzitter ChristenUnie, Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 27 March 2001 until 7 June 2011

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • bestuurslid Pro Rege Studiefonds
 • voorzitter Adviesraad Instituut voor Cultuurethiek

Previous (2/9)
 • informateur collegevorming gemeente Bunschoten, March 2010
 • voorzitter Pro Rege Studiefonds

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 27 March 2001 until 7 June 2011
 • voorzitter vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 19 June 2007 until 7 June 2011

Honorary positions
erelid CSR (Civitas Studiosorum Reformatorum) Delft, from 1994

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Interpelleerde op 20 februari 1990 minister-president Lubbers over de staatsrechtelijke taak en plaats van de Eerste Kamer
 • Interpelleerde op 15 juni 1999 minister-president Kok over de rol van de Eerste Kamer bij de kabinetscrisis
 • Nam in januari 2011 het initiatief tot het instellen van een parlementair onderzoek door de Eerste Kamer naar de gevolgen van privatiseringen en verzelfstandiging van overheidsbedrijven. Een speciaal ingestelde Kamercommissie adviseerde in maart positief over dit voorstel, dat in september 2011 werd aangenomen.

8.

Publications

Publications
 • Laurens Berentsen, "'Er zitten nogal wat angsthazen in de politiek die ontwijkend gedrag vertonen'", Het Financieele Dagblad, 14 mei 2011
 • R. van Mulligen, "Alleen god kan ons nog redden. Egbert Schuurman: tegendraads christen in een seculier land" (2017)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.