Drs. S.J. (Saskia) Stuiveling

foto Drs. S.J. (Saskia) Stuiveling
bron: Algemene Rekenkamer
Source: Parlement.com.

PvdA-bestuurder en -politica die sinds ruim dertig jaar lid van de Algemene Rekenkamer was, waarvan zestien jaar als president. Was medewerker van burgemeester Van der Louw i van Rotterdam en werd in 1981 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Van Agt II i. Vervulde daarna een belangrijke ondersteunende rol bij de parlementaire enquête naar het RSV-concern. Dankzij vaak kritische rapporten die de Rekenkamer uitbracht, onder meer op Verantwoordingsdag i, droeg zij sterk bij aan het prestige van dat instituut. Dochter van de letterkundige Garmt Stuiveling. Vaak genoemd als ministerskandidaat. Had een opvallende belangstelling voor Latijns-Amerika en voor cultuur.

PvdA
in de periode 1981-2015: lid Eerste Kamer, staatssecretaris, lid Algemene Rekenkamer, president Algemene Rekenkamer

1.

First names

Saskia Jenne (Saskia)

2.

Personal data

Place and date of birth
Hilversum, 3 May 1945

Place and date of death
Rotterdam, 20 April 2017

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1977

4.

Main functions and occupations

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 1981 until 11 September 1981
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (onder meer belast met financiële aangelegenheden lagere publiekrechtelijke lichamen, grotestedenproblematiek, decentralisatie en voorbereiding gemeentelijke herindeling), from 11 September 1981 until 29 May 1982
 • lid Algemene Rekenkamer, from 29 October 1984 until 1 May 1999 (benoemd bij K.B. van 28 september 1984)
 • president Algemene Rekenkamer, from 1 May 1999 until 1 June 2015 (benoemd bij K.B. van 19 april 1999)

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met de behandeling van 1. de financiële en economische aangelegenheden van de lagere publiekrechtelijke lichamen, voor zover die onder het ministerie ressorteerden; 2. de coördinatie van de grootstedelijke problematiek, waaronder begrepen het agenda-overleg Rijk, vier grote gemeenten en VNG; 3. de opstelling van het decentralisatieplan; 4. de voorbereiding en behandeling van gemeentelijke herindelingen; 5. de aangelegenheden betreffende de Nationale Ombudsman; 6. de zorg voor het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf; 7. andere van geval tot geval toevertrouwde onderwerpen.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Raad van Toezicht Stichting Trustfonds Rijksacademie voor Beeldende Kunst te Amsterdam
 • lid Raad van Toezicht Stichting Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Bij haar vertrek bij de Algemene Rekenkamer werd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Stuiveling Open Data Award ingesteld, een jaarlijkse prijs voor een publieke of private partij die op een innovatieve manier open data inzet voor maatschappelijke vraagstukken

Private life
 • Was actief betrokken bij de opvang van vluchtelingen uit Latijns-Amerika
 • Onderhield contacten met de diverse democratische stromingen in de Latijns-Amerikaanse landen

Campaign trail
 • Werd in 1981 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.