A.A. (André) van der Louw

foto A.A. (André) van der Louw
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD
Source: Parlement.com.

Overtuigd sociaaldemocraat, die in de jaren zestig de vernieuwingsbeweging in de PvdA leidde en daarna een populair burgemeester van Rotterdam werd. Zoon van een melkboer en actief in de socialistische jeugdbeweging en enige jaren perschef van de VARA. Als voorman van Nieuw Links i werd hij (vice)voorzitter van de PvdA. Voorstander van grotere invloed van partijleden en van heldere scheidslijnen in de politiek. Zijn benoeming tot burgemeester van Rotterdam was omstreden, maar hij verwierf snel de sympathie van zowel de 'gewone man' als van de ondernemers. In 1981 werd hij uit plichtsbesef minister in het tweede kabinet-Van Agt i. Na een korte periode in de Tweede Kamer voorzitter van Rijnmond en - na de mislukte vorming van een Rijnmondprovincie - omroep- en sportbestuurder. Warme persoonlijkheid met onafscheidelijke pijp en snor, die idealisme en pragmatisme combineerde.

PvdA
in de periode 1971-1986: lid Tweede Kamer, minister, partijvoorzitter, burgemeester van Rotterdam, voorzitter Rijnmondraad

1.

Personal data

Surnames
Arie Andries (André)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 9 August 1933

Place and date of death
Scheveningen (gem. 's-Gravenhage), 20 October 2005

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 January 1971 until 10 May 1971
 • voorzitter PvdA (Partij van de Arbeid), from 1 May 1971 until 16 November 1974 (gekozen 4 februari 1971)
 • burgemeester van Rotterdam, from 16 November 1974 until 11 September 1981 (benoemd bij K.B. van 18 oktober 1974)
 • minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, from 11 September 1981 until 29 May 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 16 April 1983
 • voorzitter Openbaar Lichaam Rijnmond, from 16 April 1983 until 1 February 1986
 • ambteloos, from 1 February 1986 until January 1994
 • voorzitter NOS (Nederlandse Omroep Stichting), from 10 January 1994 until December 1997

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter platform HDTV
 • voorzitter Raad van Commissarissen "Stadion Feijenoord N.V.", around 1993

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in zijn eerste periode als Tweede Kamerlid (1971) vooral bezig met binnenlandse zaken.
 • Voerde in februari 1983 het woord bij de behandeling van de begroting Binnenlandse Zaken

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Diende in 1982 het wetsvoorstel Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) in. Dit voorstel werd in 1984 door staatssecretaris Van der Reijden in het Staatsblad gebracht. (17.376)
 • Verdedigde in 1982 in de Tweede Kamer samen met minister De Ruiter een wetsvoorstel over het verhaalsrecht van gemeente in verband met verleende bijstand. Het wetsvoorstel werd in 1984 door minister Korthals Altes en staatssecretaris De Graaf in het Staatsblad gebracht. (14.134)

8.

Miscellaneous

algemeen (3/13)
 • Was na 1981 één van de zogenaamde kroonprinsen van de PvdA, die mogelijk Den Uyl konden opvolgen. Was op 19 mei 1982 aanwezig bij een gesprek van PvdA-kopstukken met Den Uyl, waarin tevergeefs werd gepoogd Den Uyl te bewegen een opvolger aan te wijzen.
 • Dolf als voorzitter van Rijnmond bestuurlijk het onderspit in een strijd met zijn opvolger Peper over de omvorming van Openbaar Lichaam Rijnmond tot een volwaardige provincie. Deze strijd leidde ook tot een persoonlijke verwijdering tussen hem en Peper.
 • In 1991 drong hij samen met Hans Kombrink, Maurice de Hond en Eduard Bomhoff aan op vernieuwing van de leiding en de koers van de PvdA. Op basis van perspublicaties werd dit ten onrechte afgeschilderd als een coup tegen partijleider Kok. De groep werd bekend als "De Rode Hoed".

Private life
 • Was in 1964-1965 medewerker van het VARA-radioprogramma "Uitlaat", waaraan onder anderen ook Wim de Bie, Kees van Kooten, Han Mulder en Elles Berger meewerkten

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • H. Kombrink, "In memoriam André van der Louw (1933-2005), in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2006, 152
 • De Volkskrant, 14 juni 1986
 • Trouw, 19 december 1989
 • J.M. Bik, "Twee levens, een berendans en veel verdriet. André van der Louw (1933-2005)", NRC Handelsblad, 21 oktober 2005
 • Marcel van Lieshout, "Geen zucht naar macht. André van der Louw 1933-2005", De Volkskrant, 21 oktober 2005

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.