Drs. A.H.D. (Aad) Wagenaar

foto Drs. A.H.D. (Aad) Wagenaar
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

RPF-Tweede Kamerlid, dat in 1985 na een conflict met zijn partij en met fractievoorzitter Leerling i als eenling verder ging. Vond dat de partij te evangelisch was. Volgde voor hij Kamerlid werd een officiersopleiding en werd leraar godsdienst en maatschappijleer. Brak midden jaren zeventig met de ARP i vanwege de in zijn ogen te progressieve koers van die partij en was in de RPF exponent van de antirevolutionaire vleugel. In de Kamer onder meer woordvoerder defensie- en buitenlands beleid. Stond begripvol tegenover het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime en was fel tegenstander van de Nederlandse vredesbeweging. Nam in 1986 zonder succes deel aan de Tweede Kamerverkiezingen als lijsttrekker van de AR'85.

RPF, fractie-Wagenaar (ex-RPF)
in de periode 1981-1986: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

First names

Arie Huibrecht Dignus (Aad)

2.

Personal data

Place and date of birth
Gouda, 4 December 1940

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 1973
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie), until April 1985 (geroyeerd)
 • AR'85 (Anti-Revolutionairen 1985), from 1986 until March 1987
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from March 1987

National political party
groep-Wagenaar (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 23 April 1985 until 3 June 1986

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 1981 until 3 June 1986
 • fractievoorzitter Groep-Wagenaar, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 April 1985 until 3 June 1986 (eenmansfractie)
 • medewerker CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël)
 • leraar maatschappijleer, Ichtuscollege te Veenendaal

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Interpelleerde op 16 december 1982 samen met Joris Voorhoeve (VVD) minister Rietkerk over de invloed van met name de Sovjet-Unie op de kernwapendiscussie in Nederland en over de effecten daarvan op de vredesbeweging
 • Interpelleerde op 31 oktober 1984 minister Van den Broek over het niet-verlenen van visa aan personen uit zogenaamde thuislanden

8.

Miscellaneous

algemeen
 • De RPF zegde bij brief aan haar leden van 20 april 1985 het vertrouwen in hem op, omdat hij zich niet hield aan afspraken in de fractie en een eigen koers leek te varen. De federatieraad besloot dat hij niet voor herkandidering in aanmerking zou komen.
 • Trad op 23 april 1985 zelf uit de RPF-fractie, omdat volgens hem de RPF te veel de persoonlijke geloofsovertuiging als leidend beginsel hanteerde in plaats van de reformatorische beginselen voor overheidsverantwoordelijkheid. Lichtte dit besluit toe in de Tweede Kamer.
 • Aan de breuk lag feitelijk onvrede over zijn optreden in de RPF en RPF-fractie ten grondslag. Vermoedelijk speelde bij zijn vertrek uit de fractie ook mee dat hem te verstaan was gegeven dat hij in 1986 niet meer voor een verkiesbare plaats in aanmerking kwam.

Private life
Zijn vader was luitenant ter zee tweede klasse, Koninklijke Marine vakdiensten

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.