Drs. P.A. (Peter) Lankhorst

foto Drs. P.A. (Peter) Lankhorst
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Alom gerespecteerd en veelzijdig Tweede Kamerlid voor de PPR en GroenLinks. Zette zich als Kamerlid vooral in voor drugsverslaafden, jongeren en etnische minderheden, maar voerde het woord op uiteenlopende terreinen. Bracht een initiatiefwet tot stand over de vertegenwoordiging van leerlingen in schoolbesturen. Kwam als één van de eerste Kamerleden openlijk uit voor zijn homoseksualiteit. Was al op zijn 27ste gemeenteraadslid en werd later wethouder van een Amsterdamse deelgemeente. Vormde in de jaren tachtig in de Tweede Kamer een 'duo' met Ria Beckers i en trad na haar vertrek in 1993 op als tussentijdse fractievoorzitter.

PPR, GroenLinks
in de periode 1981-1994: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, politiek leider

1.

Personal data

Place and date of birth
Zwolle, 1 January 1947

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), from 1972 until 16 February 1991
 • GroenLinks, from 24 November 1990

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 1981 until 17 May 1994
 • fractievoorzitter GroenLinks Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 April 1993 until 4 May 1994
 • lid dagelijks bestuur (portefeuille maatschappelijke ontwikkeling) deelgemeente Bos en Lommer, from 12 April 1994 until 14 April 1998
 • zelfstandig adviseur jeugdbeleid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/19)
 • lid ROB (Raad voor het Openbaar Bestuur), from 1 April 1999
 • voorzitter Commissie Rechtsherstel Homoseksuelen Tweede Wereldoorlog, from 13 November 2001

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 December 1989 until 17 May 1994
 • lid subcommissie Kinderbescherming uit de bijzondere commissie voor het Jeugdwelzijnsbeleid en de vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 15 February 1990 until October 1990

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (2/9)
 • Diende in 1989 een initiatiefwetsvoorstel in waardoor een leerlingenstatuut in het middelbaar onderwijs verplicht werd gesteld. Dit voorstel werd in 1993 wet (Stb. 74). Liet zich bij de verdediging van de wetsvoorstel in het parlement bijstaan door enkele leerlingen. (21.259)
 • Interpelleerde op 20 september 1990 de ministers Maij-Weggen en Hirsch Ballin over de verhoging van de boete voor zwartrijden in het openbaar vervoer

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1974 als 27-jarige aanvankelijk door zijn partij naar voren geschoven als wethouder van onderwijs. Uiteindelijk werd Roel van Duyn wethouder namens de PPR.
 

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.