Mr. J. (Jan) Buikema

foto Mr. J. (Jan) Buikema
Source: Parlement.com.

Uit de ARP i afkomstig CDA-Tweede Kamerlid dat tot de linkervleugel van zijn fractie behoorde. Tegenstander van plaatsing van kruisraketten in Nederland en voorstander van een olieboycot van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Hield zich in de Kamer vooral bezig met justitie-aangelegenheden. Deskundige op het gebied van het sociaal recht, die zich als Kamerlid vooral ontpopte als een gedegen wetgevingsjurist. Was voor en na zijn Kamerlidmaatschap ambtenarenrechter.

CDA
in de periode 1979-1985: lid Tweede Kamer

1.

First name

Jan (Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Hoogeveen, 14 July 1944

Place and date of death
Assen, 27 September 2008

3.

Party/Movement

Party/Parties
  • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 11 October 1980
  • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 August 1979 until 10 June 1981
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1981 until 16 September 1982
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 November 1982 until 1 September 1985
  • ondervoorzitter Raad van Beroep/Ambtenarengerecht te Zwolle, from 1 September 1985 until 1994
  • rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te Almelo, from 10 December 1985

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

lid deputaten Kerk en bedrijfsleven, Synode Gereformeerde Kerken, around November 1983 and still in October 1984

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
  • Was justitie-woordvoerder van de CDA-Tweede Kamerfractie (onder andere asiel- en vreemdelingenbeleid, Wet vermogenssancties, Advocatenwet, rechtsbijstand, strafvordering, rechtshandhaving en gevangeniswezen). Hield zich verder onder meer bezig met politie-aangelegenheden, inkomensbeleid en sociale zekerheid, fraudebestrijding, minderhedenbeleid en regionaal-economisch beleid (Twente, Oost-Nederland).

Dissenting voting behaviour (0/11)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.