Mr. A.M. (Anke) van Blerck-Woerdman

foto Mr. A.M. (Anke) van Blerck-Woerdman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Tilburgse juriste, die na vijf jaar wethouder in haar woonplaats te zijn geweest Tweede Kamerlid voor de VVD werd. Woordvoerster volksgezondheid van haar fractie met een zakelijke instelling, die het woord voerde over zaken als de thuiszorg, wachtlijsten in de zorg en tabakswetgeving. Daarnaast enige tijd voorzitter van de vaste commissie voor Justitie, in welke functie zij efficiënt de commissievergaderingen leidde. Was in 2005-2006 opnieuw wethouder, ditmaal in Breda.

VVD
in de periode 1995-2003: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Anna Maria (Anke)

Place and date of birth
Bussum, 20 April 1944

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) (lidmaatschap inmiddels beëindigd)

3.

Main functions and occupations

  • parttime functie hoofdafdeling Juridische Zaken, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 1990
  • wethouder (van sociale zaken en volksgezondheid) van Tilburg, from 1 May 1990 until 12 April 1994
  • wethouder (van onderwijs, sport en volksgezondheid) van Tilburg, from 12 April 1994 until June 1995 (tevens locoburgemeester)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 June 1995 until 30 January 2003
  • wethouder (van milieu, verkeer en vervoer, landschappelijke en natuurontwikkeling en sport) van Breda, from 10 March 2005 until 20 April 2006

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/21)
  • voorzitter Beroepscommissie Huisartsenposten Midden-Brabant, from 2009
  • lid Raad van Toezicht Van der Hoevenkliniek, from 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 October 2002 until 30 January 2003

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
  • In de Kamer was zij woordvoerster volksgezondheid van haar fractie. Daarnaast hield zij zich bezig met sociale zaken (bijstand, armoede) en was zij lid van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven.
  • Diende in 2001 samen met Rob Oudkerk (PvdA), Siem Buijs (CDA) en Bas van der Vlies (SGP) een initiatiefwetsvoorstel in om de belemmering weg te nemen voor huisartsen om als apotheker op te treden. Dit voorstel, waarvan de verdediging werd overgenomen door E. Schippers, werd in 2006 ingetrokken, nadat het doel via amendering van een regeringsvoorstel was bereikt. (28.158)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.