P.J.J. (Piet) Haazevoet

foto P.J.J. (Piet) Haazevoet
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Katholiek Documentatie Centrum
Source: Parlement.com.

Diamantbewerker uit de Amsterdamse Jordaan, die zich na activiteiten in de katholieke vakbond voor diamantbewerkers inzette voor een landelijke katholieke vakorganisatie, hetgeen in 1909 leidde tot oprichting van het RK Vakbureau. Felle, weinig tactvolle man, met een scherpe pen. Kwam in conflict met aanhangers van een interconfessionele vakbond. Als Kamerlid behoorde hij tot de linkervleugel van de Katholieken. Werd in 1922 niet op een verkiesbare plaats gezet, maar vervolgens door de Staten van Noord-Holland tot Eerste Kamerlid gekozen. Trad af na het faillissement van de verzekeringsmaatschappij waarvan hij directeur was.

Algemeene Bond (RKSP), RKSP
in de periode 1918-1928: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 31 March 1876

Place and date of death
Amsterdam, 11 September 1954

2.

Party/Movement

Party/Parties
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

3.

Main functions and occupations

 • secretaris Bureau voor de R.K. Vakorganisatie (R.K. Vakbureau), from 18 July 1909 until September 1918
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1918 until 24 June 1922
 • directeur Nederlandsche Spaarverzekering voor Katholieken, from 1921 until 1927 (tot het faillissement)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1922 until 14 February 1928 (in 1922-1923 voor Noord-Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • redacteur "Het Nieuwe Volk"
 • lid Centrale Commissie voor de Statistiek

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Eerste Kamer bezig met uiteenlopende onderwerpen zoals arbeid, volksgezondheid, koloniën, binnenlandse zaken en pensioenen

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Verliet in februari 1928 de Eerste Kamer na het faillissement van 'De Nederlandsche Spaarverzekering voor Katholieken' waarvan hij directeur was. Werd in 1930 door het Gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep tot twee maanden gevangenisstraf veroordeeld vanwege verduistering en vervalsing.
 • Sympathiseerde met de RKVP

Private life
 • Oprichter weerstand-fonds van de R.K. vakbeweging

Campaign trail
 • Was in 1922 nummer vijf op de R.K.-kandidatenlijst in de kieskringen Arnhem, Nijmegen en Utrecht en werd niet herkozen
 • Versloeg in 1922 bij de verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Noord-Holland in de derde stemmingsronde F.M. Wibaut (sdap) met 30 tegen 27 stemmen. Na de tweede stemronde was onder anderen D.J. van Houten (lb.) afgevallen.
 • Werd in 1923 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.