Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

foto Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

PvdA-politicus en burgemeester, die in Tweede en Eerste Kamer woordvoerder was voor staatsrechtelijke vraagstukken, het koninklijk huis en binnenlands bestuur. Bouwde als Tweede Kamerlid op die terreinen snel een goede naam op. Hield zich ook bezig met hoger onderwijs en was een pleitbezorger voor LHBTI-rechten. Voor zijn Kamerlidmaatschap medewerker staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, particulier secretaris van minister Ritzen i en stafmedewerker van de WBS. Werd in 2004, anderhalf jaar na zijn vertrek uit de Tweede Kamer, burgemeester in Naarden en bleef dat vijfenhalf jaar. Was in die tijd tevens Eerste Kamerlid (2007-2009). Zijn burgemeesterschap van Groningen eindigde na ruim vier jaar voortijdig. Keerde vanaf 2017 terug als waarnemend burgemeester van respectievelijk Zaltbommel, Bergen (NH), Dijk en Waard (NH) en Voorne aan Zee (ZH).

PvdA
in de periode 1994-2009: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Johan Peter (Peter)

Place and date of birth
Groningen, 19 June 1964

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 24 January 1995 until 23 May 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 September 2002 until 20 November 2002
 • burgemeester van Naarden, from 1 February 2004 until 14 September 2009
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 12 June 2007 until 14 September 2009
 • burgemeester van Groningen, from 14 September 2009 until 1 November 2013
 • waarnemend burgemeester van Zaltbommel, from 25 April 2017 until 19 September 2019
 • waarnemend burgemeester van Bergen (N.H.), from 3 March 2020 until 8 September 2021
 • waarnemend burgemeester van Dijk en Waard, from 1 January 2022 until 13 July 2022
 • waarnemend burgemeester van Voorne aan Zee, from 1 January 2023 until 10 July 2024

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/3)
 • Voorzitter Stichting Sint-Maarten
 • lid bestuur Stichting Anne Vondelingprijs, from March 2022

Previous (2/33)
 • verkenner collegevorming gemeente Gooise Meren, from March 2022 until April 2022
 • formateur collegevorming gemeente Bloemendaal, from April 2022 until May 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • eerste ondervoorzitter parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 7 February 2002 until 23 May 2002
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 September 2002 until 20 November 2002

Honorary positions
ambassadeur project 'Discriminatie? Niet met mij!'

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met binnenlandse zaken (staatkundige onderwerpen, Grondwet- en kiesrechtzaken), koninklijk huis, algemene zaken en hoger onderwijs
 • Diende in 1996 met Thom de Graaf (D66) en Tara Oedayraj Singh Varma (GL) een initiatiefwetsvoorstel in om niet-Nederlandse ingezetenen het kiesrecht te verlenen voor provinciale staten. Dit voorstel werd in 2005 ingetrokken. (24.803)
 • Hield zich als Eerste Kamerlid onder meer bezig met binnenlands bestuur (staatsrecht, Grondwet, kiesrecht), parlementaire rechten en justitie (tijdelijk huisverbod)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Trad in de periode 2000-2002 op woensdagochtenden regelmatig op als (fungerend) Kamervoorzitter
 • Vertrok in november 2012 als Tweede Kamerlid vanwege de lage plaats die hij had gekregen op de PvdA-kandidatenlijst
 • Nam in 2013 onverwacht ontslag als burgemeester van Groningen, omdat hij een internationale functie zou gaan bekleden op het gebied van rampenbestrijding. Eerder was hijzelf ernstig bekritiseerd vanwege zijn rol als regioburgemeester bij de zogenoemde Facebookrellen in het nabij gelegen Haren (Project X). Daarvoor had hij een conflict gehad met de burgemeester van Hoogezand-Sappemeer over de aanpak van hoogwater in Groningen.

Private life
 • Neef (oomzegger) van de schaatser Jan Uitham
 • Zou in november 2013 speciaal vertegenwoordiger voor advisering over rampenbestrijding, UCLG (United Cities and Local Governments) te Barcelona worden, maar omdat alleen zittende burgemeesters die functie konden bekleden ging dat niet door

9.

Publications

Publications
 • Cees Banning, "Een lieve burgemeester voor de stad Groningen", NRC Handelsblad, 14 september 2009
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)
 

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.