Mr. J. (Jan) van Walsem

foto Mr. J. (Jan) van Walsem
© Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Uit het bedrijfsleven afkomstig Tweede Kamerlid van D66 tijdens de paarse kabinetten. Was directeur van een installatiebedrijf en voorzitter van de werkgeversorganisatie in de installatiebranche. In de Kamer woordvoerder voor onder meer economische zaken (industriebeleid, winkeltijden) en marktwerking in het openbaar vervoer. Maakte zich sterk voor betere verantwoording van overheidsuitgaven en was vier jaar voorzitter van de commissie voor de rijksuitgaven i. Deed van zich spreken toen hij zich zeer kritisch uitliet over de band die tussen het koningshuis en de familie Zorreguieta zou ontstaan door het huwelijk van de prins van Oranje.

D66
in de periode 1994-2002: lid Tweede Kamer

1.

First name

Jan (Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Oudenrijn (Utr.), 18 June 1947

3.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

4.

Main functions and occupations

 • directeur/eigenaar "Naupegus" B.V., around April 1994 until 2018
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 August 1994 until 19 May 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 August 1998 until 23 May 2002
 • voorzitter Fosag (Koninklijke Federatie van Ondernemers in het schildersbedrijf), from 10 September 2002 until 2009 (drie dagen per week)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
 • voorzitter woningcorporatie "De Veste", from February 2012
 • voorzitter Raad van Commissarissen Dijklander ziekenhuis (na fusie)

Previous (2/15)
 • voorzitter Raad van Toezicht Waterlandziekenhuis, from April 2011
 • werkgeversvoorzitter Bedrijfstakpensioenfonds, Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (BPF Schilders), from June 2003 until July 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid tijdelijke commissie Onderzoek College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from April 1996 until July 1996
 • voorzitter commissie voor de Rijksuitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 September 1998 until 23 May 2002

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met economische zaken (technologie, industrie, buitenlandse handel), verkeer en waterstaat (openbaar vervoer, luchtvaart) en rijksuitgaven. Voerde namens zijn fractie in 1999 het woord bij het debat met de regering over het rapport van de enquêtecommissie Bijlmerramp.
 • Vormde in 1999 met Jan van Zijl (PvdA) een werkgroep die de opzet voor de 'Dag der verantwoording" (tweede woensdag in mei) voorbereidde

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Beschouwde zijn betrokkenheid bij het opstellen van de nieuwe Comptabiliteitswet als zijn grote politieke succes

Private life
Zijn echtgenote was onderwijzeres

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.