Mr. O.P.G. (Otto) Vos

foto Mr. O.P.G. (Otto) Vos
© Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Advocaat uit Kennemerland, die als Tweede Kamerlid voor de VVD actief was als (mede)initiatiefnemer van enkele wetsvoorstellen. Bracht onder meer met anderen wijzigingen van de Mediawet en de Visserijwet tot stand, en samen met de PvdA'er Van Heemst i een wet over sluiting van drugspanden. Maakte bovendien deel uit van de parlementaire enquêtecommissies opsporingsmethoden i en bouwnijverheid i. Was voor hij Kamerlid werd lid van de gemeenteraad van Velsen. Zoon van een hoogleraar.

VVD
in de periode 1994-2002: lid Tweede Kamer

1.

First names

Otto Pieter Gisbert (Otto)

2.

Personal data

Place and date of birth
Voorburg, 6 March 1955

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 August 1994 until 19 May 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 August 1998 until 23 May 2002
 • advocaat, from May 2002 until 1 January 2004
 • rechter, sector strafrecht, Rechtbank te Amsterdam, from 1 January 2004

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/10)
 • voorzitter geschillencommissie reizen, Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, from 1 January 2003
 • voorzitter NJCM (Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten), from 1 November 2004

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 6 December 1994 until June 1996
 • tweede ondervoorzitter parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 7 February 2002 until 23 May 2002

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/7)
 • Diende in 1998 samen met Gerrit-Jan van Oven (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over verhoging van de maximale strafmaat bij de politierechter. Dit voorstel werd ingetrokken, nadat een regeringsvoorstel met dezelfde strekking door de Tweede Kamer was aangenomen.
 • Was in 2000 woordvoerder van zijn fractie bij het debat over het wetsvoorstel toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd op 18 mei 1998 niet toegelaten als Tweede Kamerlid, omdat er in de gemeente Gramsbergen een fout was gemaakt bij het doorgeven van de uitslagen van stembureaus. Daardoor was het toewijzen van de laatste restzetel onzeker. Een dag later bleek dat de zetel naar het CDA ging, waardoor niet Vos maar de CDA'er Reitsma lid werd.

Private life
Zijn vader was hoogleraar geneeskunde

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.