Mr. E.P. (Peter) van Heemst

foto Mr. E.P. (Peter) van Heemst
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Rotterdamse sociaaldemocraat die op provinciaal, landelijk en gemeentelijk niveau actief was. Begon als beleidsmedewerker bij de Tweede Kamer en werd daarna gedeputeerde van Zuid-Holland. Kwam in 1991 in de Tweede Kamer en hield zich daar vooral bezig met verkeer, politie en justitie. Was onder andere (mede) initiatiefnemer bij wetgeving om overlast door drugspanden te voorkomen. Stond in de Kamer bekend als een 'straatvechter' in de goede zin van het woord, die op een felle, maar ook faire manier kon debateren. Was in 2006-2014 raadslid en fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Rotterdam.

PvdA
in de periode 1991-2006: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Erik Peter (Peter)

Place and date of birth
Rotterdam, 10 July 1952

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1974

3.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 1 May 1978 until 10 September 1991
 • beleidsmedewerker Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, PvdA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1979 until 1987
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met volkshuisvesting, stadsvernieuwing, recreatie, natuur- en landschapszorg) van Zuid-Holland, from March 1987 until March 1991
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 September 1991 until 17 May 2006
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, from 16 March 2006 until 27 March 2014

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • projectmedewerker debat en presentaties bij Stichting "Hoedje van papier", from February 2017
 • trainer bij stichting MANO in Rotterdam, from August 2017

Previous (2/17)
 • gastdocent opleiding social work, Hogeschool InHoiland Rotterdam en Dordrecht, from January 2016 until December 2019
 • columnist NRC Handelsblad, bijlage Rotterdam, from April 2016 until August 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • voorzitter vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 September 1998 until 14 November 2000
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 April 2003 until 17 May 2006

Honorary positions (2/6)
 • ambassadeur "De Boei", inloophuis voor kankerpatiënten en hun familieleden te Rotterdam
 • ambassadeur Stichting Leerling, Leraar, Ouders

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/6)
 • Diende in 1998 samen met zijn fractiegenoot Gerrit-Jan van Oven een initiatiefwetsvoorstel in om strenger optreden tegen ambtelijke corruptie mogelijk te maken. Het voorstel werd in 2000 ingetrokken. (26.002)
 • Diende in 1998 samen met zijn fractiegenote Ella Kalsbeek een initiatiefwetsvoorstel in met betrekking tot strafverzwarende omstandigheden bij gewelddelicten (tegengaan van zgn. zinloos geweld). De verdediging van dit voorstel werd in 2002 overgenomen door Jo Horn (PvdA) en Theo Rietkerk (CDA). Het voorstel werd in 2003, na door de regering te zijn overgenomen, ingetrokken. (26.295)
 • Nam in juli 2002 samen met zijn fractiegenoot Aleid Wolfson de verdediging over van een door Arie Kuijper ingediend initiatiefwetsvoorstel inzake zwaardere bestraffing van handel in wapens. Dit voorstel bleef onafgedaan. (27.611)

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Werd in oktober 2005 in een ledenreferendum in Rotterdam tot PvdA-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen
 • Leidde na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 de onderhandelingen over de vorming van een nieuw wethouderscollege in Rotterdam. Dit resulteerde op 11 mei in een akkoord tussen PvdA, VVD, CDA en GroenLinks.
 • Is woordvoerder veiligheid in de Rotterdamse gemeenteraad

Private life
 • Was in de tweede helft van 1999 enige maanden uitgeschakeld door ziekte

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.