Dr. R.L. (Ruud) Vreeman

foto Dr. R.L. (Ruud) Vreeman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Foto: Lex Draijer
Source: Parlement.com.

PvdA-bestuurder en vakbondsman met een reputatie als krachtig bestuurder. Trad wel vaak voortvarend en erg doelgericht op, waardoor hij soms weerstanden opriep. Studeerde arbeids- en organisatiepsychologie en doorliep een loopbaan bij NVV en FNV, laatstelijk als voorzitter van de vervoersbond FNV. Vormde in 1992 samen met Felix Rottenberg i het duo-voorzitterschap van de PvdA en gaf in die functie een belangrijke aanzet tot partijvernieuwing. Werd in 1994 Tweede Kamerlid, maar kon in die functie minder goed z'n draai vinden. Werd na drie jaar burgemeester, eerst van Zaanstad en daarna van Tilburg. In 2013-2015 waarnemend burgemeester van Groningen. Kwam daarna in de Eerste Kamer, maar vertrok al na anderhalf jaar toen hij waarnemend burgemeester van Zaanstad werd.

PvdA
in de periode 1994-2016: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Rudolf Lourens (Ruud)

Place and date of birth
Zwolle, 31 December 1947

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 18 March 1997
 • burgemeester van Zaanstad, from 16 March 1997 until 28 June 2004
 • waarnemend voorzitter PvdA (Partij van de Arbeid), from 3 August 1998 until 20 February 1999
 • burgemeester van Tilburg, from 28 June 2004 until 1 February 2010 (ging 4 november 2009 met buitengewoon verlof)
 • eigenaar Ruud Vreeman Advies & Toezicht, from January 2013
 • waarnemend burgemeester van Groningen, from 1 November 2013 until 2 January 2015
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 9 June 2015 until 1 December 2016
 • waarnemend burgemeester van Zaanstad, from 1 December 2016 until 27 September 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/5)
 • lid bestuur Stichting Berenschot Beheer
 • lid Raad van Advies Yris (samenwerking bedrijven op gebied van loopbaan in de zorg)

Previous (2/68)
 • voorzitter NIJB (Nederlandse IJshockeybond), from November 2011 until June 2019
 • lid bestuur (secretaris) STAUN (Stichting Aandelen ARBO Unie), from January 2012 until 8 December 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met sociale zaken

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Maakte een voorbehoud ten aanzien van het ontwerp-regeerakkoord van het kabinet-Kok met betrekking tot verdere privatisering in de sociale zekerheid
 • Maakte op 24 oktober 2009 bekend dat hij vanwege de verstoorde relatie met de raad per 1 februari 2010 ontslag zou vragen als burgemeester. De raad van Tilburg had op 21 oktober een motie aangenomen, waarin afkeuring werd uitgesproken over de informatievoorziening over kostenoverschrijdingen bij het Midi theater. Na de benoeming van Ivo Opstelten op 4 november tot waarnemer, trad hij terug.

Private life
 • Kwam als dienstplichtig militair tweemaal in het cachot terecht wegens het beledigen van een meerdere.
 • Was een succesvol hockeykeeper van de Groninger Studenten (GSHC)
 • Eén van zijn grootvaders was actief in de vakbeweging en sociaaldemocratie

9.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.