Ir. M.B. (Marijke) Vos

foto Ir. M.B. (Marijke) Vos
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
© Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

Marijke Vos (1957) was van 7 juni 2011 tot 26 september 2018 Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Sinds 1 oktober 2018 is zij staatsraad in de Afdeling advisering. Zij werkte eerder onder meer als educatief medewerker bij Milieudefensie en als docent milieukunde aan de Universiteit Leiden en was in 1990-1994 voorzitter van GroenLinks. In de Tweede Kamer, waarin zij in 1994 zitting kreeg, hield zij zich onder meer bezig met milieu, asielbeleid, landbouw en natuurbehoud. Trad ook enige tijd op als waarnemend fractievoorzitter. Mevrouw Vos was voorts voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid i. Van april 2006 tot mei 2010 was zij wethouder van Amsterdam. In de Eerste Kamer was zij woordvoerdster infrastructuur, milieu, economische zaken en financiën.

GroenLinks
in de periode 1990-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, partijvoorzitter, staatsraad

1.

Personal data

Surnames
Maria Bernardina (Marijke)

Place and date of birth
Leidschendam, 4 May 1957

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • Vereniging GroenLinks, from 20 June 1989 until 24 November 1990
 • GroenLinks, from 24 November 1990

3.

Main functions and occupations

 • voorzitter GroenLinks, from 30 November 1990 until 17 May 1994 (bezoldigd vanaf medio 1992)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 23 May 2006
 • waarnemend fractievoorzitter, GroenLinks Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 September 2003 until 19 January 2004
 • wethouder (van zorg, milieu, personeel & organisatie, openbare ruimte en groen) van Amsterdam, from 26 April 2006 until 18 May 2010
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2011 until 26 September 2018
 • voorzitter Sociaal Werk Nederland, from 20 June 2011 (voorheen: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, brancheorganisatie voor ondernemingen in maatschappelijke ondersteuning, welzijn en maatschappelijke dienstverlening)
 • staatsraad Afdeling advisering (Raad van State), from 1 October 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/3)
 • mede-eigenaar "Domaine de Bellevue" (landbouwbedrijf in Frankrijk), from February 2004
 • eigenaar 'Verbinden met Visie', adviseren op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke veranderingsprocessen, from 18 January 2011

Previous (2/23)
 • voorzitter Deltaplan Dementie, from 1 September 2015 until 31 December 2018
 • informateur collegevorming gemeente Delft, March 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/6)
 • lid tijdelijke commissie Onderzoek TBS (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 October 2005 until 1 March 2006
 • lid parlementaire commissie Onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 4 October 2011 until 20 November 2012

Honorary positions
ambassadeur voor GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling), from September 2010 until 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/10)
 • Diende in 2002 een initiatiefwetsvoorstel in over de invoering van etikettering van elektriciteit in verband met de milieukwaliteit daarvan. Het voorstel werd in 2011 ingetrokken. (28.178)
 • Diende in 2002 een initiatiefwetsvoorstel in over de sluiting van de kerncentrale Borssele (verbod kernenergie voor elektriciteitsproductie) (28.761)
 • Diende in 2003 samen met Hannie Stuurman (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in om de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden (Wet SAMEN) pas per 1 januari 2010 i.p.v. per 1 januari 2004 te laten vervallen (29.275)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was actief in de studentenbeweging, (vrouwen)vredesbeweging en anti-kernenergiebeweging

Private life
 • Woonde tot 2004 in een leefgemeenschap
 • Is sinds 2004 mede-eigenaar van een wijngaard in Zuid-Frankrijk, waar op ecologische wijze wijn, zonnebloemen en graan worden verbouwd.

Campaign trail
 • Was in 1998 en 2003 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de GroenLinks-kandidatenlijst. In 2002 was zij nummer 3 op de lijst.

Non-acceptance of political functions
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, March 2006 (lijstduwer, gekozen met voorkeurstemmen)

9.

Publications

Publications
 • Annemarie Opmeer en Michiel Bussink, "Marijke Vos, Milieuwethouder in Amsterdam. We hebben een groot probleem", Milieudefensie Magazine, maart 2007
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.