Mr.Drs. J.G. (Joop) Wijn

foto Mr.Drs. J.G. (Joop) Wijn
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Jonge, debatvaardige econoom die als CDA-politicus snel carrière maakte in Den Haag. Kwam uit de bankwereld en werd op 29-jarige leeftijd Tweede Kamerlid. Stemde in 2000, anders dan zijn fractie, vóór openstelling van het huwelijk voor mensen met hetzelfde geslacht. Na vier jaar staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-Balkenende I i. Als vertrouweling van fractieleider Balkenende speelde hij een belangrijke rol bij de mislukte poging om in 2003 een CDA-PvdA-kabinet te vormen. Kort daarna werd hij staatssecretaris van fiscale zaken in het kabinet-Balkenende II i. Zorgde dat er één loket kwam voor alle inkomensafhankelijke regelingen. Nadat hij minister van Economische Zaken was geweest in het kabinet-Balkenende III i werd verwacht dat hij fractievoorzitter zou worden. Hij keerde echter terug naar het bankwezen en was bestuurder van een fintechbedrijf.

CDA
in de periode 1998-2007: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Surnames
Joannes Gerardus (Joop)

Place and date of birth
Haarlem, 20 May 1969

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 21 November 1986

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 22 July 2002
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met buitenlandse handel, export, regionaal economisch beleid, consumentenbeleid en toerisme; sinds 28 okt. 2002 tevens telecommunicatie- en postbeleid, ICT-beleid en delen van het energiebeleid), from 22 July 2002 until 27 May 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 27 May 2003
 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale zaken en financiën lagere overheden), from 27 May 2003 until 7 July 2006
 • minister van Economische Zaken, from 7 July 2006 until 22 February 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 22 February 2007
 • lid integratie steering committee, Fortis Bank Nederland-ABN AMRO, from 1 February 2009 until 1 April 2010
 • lid Raad van Bestuur N.V. ABN AMRO Group en N.V. ABN AMRO Bank, from 1 April 2010 until 1 July 2010
 • lid Raad van Bestuur N.V. ABN AMRO Group, from 1 July 2010 until 1 May 2017 (verantwoordelijk voor corporate banking)
 • lid Raad van Bestuur fintechbedrijf Adyen, from 1 May 2017 until 31 May 2020 (verantwoordelijk voor strategie en risico)

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris van Econonomische Zaken belast met 1. handelspolitiek, zoals WTO, 2. internationaal ondernemen en werving buitenlandse investeringen, 3. ondernemerschap en innovatie, 4. economische structuur en ruimtelijk economisch beleid, 5. administratieve lasten en aanpak vergunningen, 6. consumentenbeleid en 7. toerisme
 • Was als staatssecretaris van Financiën belast met 1. de fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende; 2. de aangelegenheden betreffende de financiën van de lagere overheden en 3. de aangelegenheden betreffende het muntwezen inclusief de Nederlandse Munt (DNM), de Domeinen, de Nederlandse Inkoopcombinatie (NIC) en de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • voorzitter Raad van Commissarissen ASR, from 2020
 • lid Raad van Commissarissen NIBC, from 2021

Previous (2/11)
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Luchthaven Schiphol, from May 2012 until 2021
 • voorzitter bestuur Oranje Fonds, from 1 January 2011 until 1 June 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Interpelleerde op 21 januari 1999 staatssecretaris Cohen over diens uitspraak in het weekblad "Vrij Nederland" dat het asielbeleid dreigde te ontsporen (19.637)
 • Interpelleerde op 6 juni 2001 staatssecretaris Kalsbeek over criminele illegalen (27.788)
 • Interpelleerde op 23 april 2002 minister Korthals over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers door gemeenten (28.343)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/12)
 • Schrapte in augustus 2006 de MEP (Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie)-subsidies voor het opwekken van groene stroom. Onder druk van de Tweede Kamer kwam hij later met een overgangsregeling.
 • Verdedigde in 2006 met succes het wetsvoorstel Aanbestedingswet in de Tweede Kamer. Hierdoor moet er een modern wettelijk kader komen voor het aanbesteden van (overheids)opdrachten, waarmee beter dan voorheen een goede uitvoering van de Europese en internationale aanbestedingsverplichtingen kan worden bereikt. Het wetsvoorstel werd in 2008 verworpen door de Eerste Kamer. (30.501)
 • Rondde in oktober 2006 met een (handels)missie naar Japan een wereldtour af ter promotie van het Nederlandse vestigingsklimaat. Eerder werden New York, Chicago, San Francisco, Londen, Beijing, Tianjin, Guangzhou, Shenzhen en Hong Kong bezocht.

Legislative activities as minister (3/6)
 • Bracht in 2005 samen met de ministers Dekker en De Geus de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) (Stb. 344) tot stand. De uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen op het gebied van de zorg, kinderen en wonen wordt gestroomlijnd en er komt één uitvoeringsloket voor burgers voor het aanvragen van huursubsidie, tegemoetkoming kinderopvang en zorgtoeslag. De uitvoering wordt opgedragen aan de Belastingdienst (Belastingdienst Toeslagen). (29.764)
 • Bracht in 2005 wijziging (Stb. 345) van diverse wetten tot stand, waardoor de Belastingdienst Toeslagen vooringevulde aanvraagformulieren aan belanghebbenden kan sturen over huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. De Huursubsidiewet wordt gewijzigd in Wet op de huurtoeslag. (30.097)
 • Bracht in 2006 als minister van Economische Zaken een wijziging (Stb. 614) van de Elektriciteitswet en van de Gaswet tot stand inzake splitsing van energiebedrijven (Wet onafhankelijk netbeheer). Doel hiervan is te komen tot efficiënte, betrouwbare en duurzame energievoorziening tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De wet bestaat in hoofdzaak uit drie elementen die aan deze doelstelling bijdragen: de splitsing van de regionale geïntegreerde energiebedrijven (het groepsverbod); de overdracht van het beheer van netten van 110-150 kiloVolt (kV) aan de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet (TenneT) en de creatie van de zogenaamde 'vette netbeheerder', die tevens beschikt over het de economische eigendom van het net. In een motie van de Eerste Kamerleden Doek (CDA) en Sylvester (PvdA) werden in 2007 afspraken met de regering vastgelegd over uitvoering van de wet. Zo moest voorafgaande aan een besluit tot inwerkingstelling van de bepalingen van de wet met betrekking tot een splitsingsbesluit in overleg worden getreden met beide Kamers der Staten-Generaal. Het wetsvoorstel was ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door minister Brinkhorst. (30.212)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Maakte in 2003 deel uit van het formatieteam van het CDA

Private life
 • Was tijdens zijn studie docent ondernemersdiploma (Schoevers Opleidingen te Amsterdam), docent marketing Nima A en MEAO-bedrijfseconomie I.S.W./I.B.W. -opleidingen te Leiden/Houten, eigenaar van Salestalent (bedrijf voor werving en selectie van commercieel personeel) en leraar algemene economie h.a.v.o./v.w.o. aan het Kennemer Lyceum te Overveen.
 

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.