Dr. P.C.E. (Peter) van Wijmen

foto Dr. P.C.E. (Peter) van Wijmen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Bredase hoogleraarszoon en advocaat, die vier jaar Tweede Kamerlid voor het CDA was en daarna staatsraad in buitengewone dienst. Bekleedde diverse functies op het gebied van volkshuisvesting en natuurbehoud en was kantonrechter-plaatsvervanger. Was tevens hoogleraar natuurbeschermingsrecht in Tilburg. In de Tweede Kamer hield hij zich bezig met justitie, volkshuisvesting, staatsrecht en milieu en sprak hij met gezag over het ruimtelijke-ordeningsrecht en natuurbescherming. Maakte verder deel uit van de commissie voor de verzoekschriften.

CDA
in de periode 1998-2006: lid Tweede Kamer, staatsraad in buitengewone dienst

1.

Personal data

Surnames
Peter Cornelis Evert (Peter)

Place and date of birth
Ginneken (gem. Ginneken en Bavel, N.Br.), 1 September 1938

Place and date of death
Breda, 8 June 2015

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • advocaat (lid maatschap advocatenkantoor "Van Wijmen Nouwen" te Breda, from 23 August 1962 until 1 July 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 23 May 2002
 • hoogleraar natuurbeschermingsrecht, Katholieke Universiteit Brabant (thans Universiteit van Tilburg) te Tilburg, from January 2001 until 2008
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 1 November 2002 until 1 November 2006

4.

Other positions

 • voorzitter Commissie Advocatuur in het Nederlandse rechtsbestel, from May 2005
 • voorzitter Raad voor het Landelijk Gebied, from 19 January 2006

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitie, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, staatsrecht en milieubeheer. Was verder onder meer woordvoerder bij de behandeling van het wetsvoorstel Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en bij de behandeling van de begroting voor Algemene Zaken.
 • Diende in 2000 samen met zijn fractiegenote Clemence Ross-Van Dorp een initiatiefwetsvoorstel in over overerving van adellijke titels in vrouwelijke lijn. Dit voorstel werd in mei 2002 ingetrokken. (27.074)
 • Diende in 2001 samen met Staf Depla (PvdA) en Francisca Ravestein (D66) een initiatiefwetsvoorstel in om gemeenten meer mogelijkheden te geven om ontwijking van de Wet voorkeursrecht gemeenten bij verwerving van grond tegen te gaan. Dit voorstel werd in 2002 wet (Stb. 326). (27.750)

7.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn vader was hoogleraar

8.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.