Th.A.M. (Theo) Meijer

foto Th.A.M. (Theo) Meijer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

CDA-Tweede Kamerlid dat bekendheid kreeg door zijn voorzitterschap van de parlementaire enquêtecommissie-Bijlmerramp i. Zoon van een boswachter uit Dieren. Werkte als inspecteur milieuhygiëne bij VROM (onder meer in Noord-Brabant) en was actief in CDA-werkgroepen op het gebied van landbouw. Als Tweede Kamerlid aanvankelijk een bescheiden landbouw-woordvoerder, maar als voorzitter van de enquêtecommissie verwierf hij door zijn kalme en vertrouwenwekkende wijze van optreden het nodige gezag. Nadien voorzitter van de vaste Kamercommissies voor Milieubeheer en voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In 2003-2012 voorzitter van de Productschappen Akkerbouw, Diervoeder en Wijn.

CDA
in de periode 1996-2003: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Theodorus Antonius Maria (Theo)

Place and date of birth
Dieren (gem. Rheden), 8 April 1947

Place and date of death
Uden (gem. Maashorst), 12 August 2023

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Main functions and occupations

 • bosbouwkundig-adviseur
 • milieudeskundige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Regionale Inspectie Milieuhygiëne Noord-Brabant, from 1974 until 1990
 • milieuhygiënisch adviseur doelgroep landbouw, hoofdinspectie, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 1990 until 1996
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 October 1996 until 1 September 2003
 • voorzitter Akkerbouwproductschappen, from 1 September 2003 until 1 January 2012 (Hoofdproductschap Akkerbouw, Productschap Akkerbouw, Productschap Wijn en Productschap Diervoeder)

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur SON (Special Olympics Nederland)
 • lid bestuur SBNL Natuurfonds

Derived functions (2/5)
 • voorzitter vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 25 September 2002 until 26 August 2003
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 15 April 2003 until 26 June 2003

Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling Field Lab Aangepast Sporten

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met landbouw, milieu, natuur en tevens met rampenbestrijding en het beleid rond luchtvaartterreinen

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 2002-2003 enkele keren fungerend Kamervoorzitter

Private life
 • Kreeg op zevenjarige leeftijd kinderverlamming, waardoor hij deels verlamd was

9.

Publications

Publications
 • Monique de Knegt, "Ik wil vooral dingen die ik niet kan", Haagsche Courant, 10 april 1999
 • C.C. van Baalen en P.G.T.W. van Griensven, 'Een beladen enquête: Theo Meijer blikt terug', in: "Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 1 (1999)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.