Th.A.M. (Theo) Meijer

foto Th.A.M. (Theo) Meijer
Source: Parlement.com.

CDA-Tweede Kamerlid dat bekendheid kreeg door zijn voorzitterschap van de parlementaire enquêtecommissie-Bijlmerramp i. Zoon van een boswachter uit Dieren. Werkte als inspecteur milieuhygiëne bij VROM (onder meer in Noord-Brabant) en was actief in CDA-werkgroepen op het gebied van landbouw. Als Tweede Kamerlid aanvankelijk een bescheiden landbouw-woordvoerder, maar als voorzitter van de enquêtecommissie verwierf hij door zijn kalme en vertrouwenwekkende wijze van optreden het nodige gezag. Nadien voorzitter van de vaste Kamercommissies voor Milieubeheer en voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In 2003-2012 voorzitter van de Productschappen Akkerbouw, Diervoeder en Wijn.

CDA
in de periode 1996-2003: lid Tweede Kamer

1.

First names

Theodorus Antonius Maria (Theo)

2.

Personal data

Place and date of birth
Dieren (gem. Rheden, Gld.), 8 April 1947

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Main functions and occupations

 • milieuhygiënisch adviseur doelgroep landbouw, hoofdinspectie, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 1990 until 1996
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 October 1996 until 1 September 2003
 • voorzitter Akkerbouwproductschappen, from 1 September 2003 until 1 January 2012 (Hoofdproductschap Akkerbouw, Productschap Akkerbouw, Productschap Wijn en Productschap Diervoeder)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
 • voorzitter Raad van Toezicht Streekfonds De Maashorst
 • voorzitter Vrienden van het MRK Uden (Kunst, Kutluur en Kruidentuin)

Previous (2/29)
 • lid bestuur SON (Special Olympics Nederland)
 • lid bestuur SBNL Natuurfonds

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • voorzitter vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 25 September 2002 until 26 August 2003
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 15 April 2003 until 26 June 2003

Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling Field Lab Aangepast Sporten

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met landbouw, milieu, natuur en tevens met rampenbestrijding en het beleid rond luchtvaartterreinen

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 2002-2003 enkele keren fungerend Kamervoorzitter

Private life
Kreeg op zevenjarige leeftijd kinderverlamming, waardoor hij deels verlamd is

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.