Mr. J.M.L. (Jacques) Niederer

foto Mr. J.M.L. (Jacques) Niederer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

VVD-politicus en bestuurder, die van 2005 tot en met 2019 burgemeester was, eerst in Weert en daarna in Roosendaal. Was in de periode 1998-2002 één van de justitie-woorvoerders van de VVD-Tweede Kamerfractie en daarna enige tijd wethouder van Breda. Daarvoor werkte hij bij de politie, was hij teamhoofd bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst en was hij plaatsvervangend hoofd Juridische Zaken, dienst Justitiële inrichtingen van het ministerie van Justitie. Was tevens raadslid in Bergen op Zoom. Kwam in de publiciteit toen hij kritiek uitte op de conclusies van een onderzoekscommissie naar de uitvoering van de IRT-enquête. Hij had zelf deel uitgemaakt van die commissie. In 2019-2020 was hij waarnemend burgemeester van Duiven. Sinds 1 maart 2020 is hij staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak.

VVD
in de periode 1998-2002: lid Tweede Kamer, staatsraad

1.

Personal data

Surnames
Jacobus Maria Leon (Jacques)

Place and date of birth
Weert, 21 January 1960

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1982

3.

Main functions and occupations

 • plaatsvervangend hoofd Juridische Zaken, dienst Justitiële Inrichtingen, ministerie van Justitie, from 1 July 1997 until 19 May 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 23 May 2002
 • wethouder (van stedelijke ontwikkeling, volkshuisvesting en verkeer en vervoer) van Breda, from 13 June 2002 until 14 March 2005
 • burgemeester van Weert, from 14 March 2005 until 17 January 2011
 • burgemeester van Roosendaal, from 17 January 2011 until 1 October 2019
 • waarnemend burgemeester van Duiven, from 1 December 2019 until 1 March 2020
 • staatsraad Afdeling bestuursrechtspraak (Raad van State), from 1 March 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • lid Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, afdeling Rechtspraak

Previous (2/14)
 • voorzitter Districtelijk Driehoeks Overleg "De Markiezaten"
 • voorzitter Raad van Commissarissen Brabant Water N.V.

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid tijdelijke commissie uitvoering aanbevelingen enquêtecommissie opsporingsmethoden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 November 1998 until 16 December 1999

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitie (gevangeniswezen, vreemdelingenwet, strafvordering, bestrijding drugscriminaliteit, politie, verkeershandhaving) en defensie (personeelsbeleid)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Nam als lid van de tijdelijke commissie uitvoering aanbevelingen enquêtecommissie opsporingsmethoden afstand van enkele conclusies, maar kwam hierop na bemiddeling door de Kamervoorzitter op terug

9.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.