Ir. H.A. van IJsselsteyn

foto Ir. H.A. van IJsselsteyn
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie
Source: Parlement.com.

Partijloze topambtenaar en minister met christelijk-historische sympathieën. Was als ambtenaar een bekwame steun van minister Talma i bij diens socialewetgevingsprogramma. Als minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in het eerste kabinet-Ruijs de Beerenbrouck i kreeg hij te maken met vele wantoestanden in het distributieapparaat. Zijn optreden was niet altijd gelukkig, omdat hij - weliswaar buiten zijn schuld - enkele keren onjuiste informatie bleek te hebben verschaft aan de Tweede Kamer.

partijloze c.h.
in de periode 1918-1922: minister

1.

First names

Hendrik Albert

2.

Personal data

Place and date of birth
Zierikzee, 6 December 1860

Place and date of death
's-Gravenhage, 13 February 1941

3.

Party/Movement

Party/Movement
christelijk-historisch

4.

Main functions and occupations

 • directeur-generaal Arbeid, ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, from 1 September 1909 until 9 September 1918
 • minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, from 9 September 1918 until 13 September 1922
 • minister van Marine ad interim, from 5 January 1920 until 31 March 1920 (na het aftreden van minister Bijleveld)
 • ambteloos, from 13 September 1922

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • voorzitter commissie inzake de waterverontreiniging, around 1933
 • regeringsvertegenwoordiger bij internationale conferenties over arbeidsvraagstukken

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/4)
 • Een door hem en zijn ambtgenoot Heemskerk ingediend wetsvoorstel tot instelling van Duurteraden die moesten toezien op de prijzen, werd in 1920 door de Tweede Kamer verworpen
 • Stelde gelden beschikbaar voor ontginning van de Peel. Het dorp IJsselsteyn is naar hem genoemd.

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 1920 de Veewet tot stand, die de Veewet van 1870 en wetten tot voorkoming van hondsdolheid en longziekte onder rundvee en tot keuring van voor uitvoer bestemd vlees verving. De Veewet gaf een wettelijke basis aan de eenhoofdige leiding van de Veeartsenijkundige Dienst. Deze dienst was belast met de zorg van de algemene gezondheidstoestand van de veestapel, de wering en bestrijding van besmettelijke veeziekten en hondsdolheid en de keuring van voor export bestemd vlees. De wet bevatte maatregelen die konden worden genomen in geval er een veeziekte of hondsdolheid uitbrak, zoals sluiting van veemarkten en dierentuinen, het instellen van een verbod op doorvoer van vlees en vleesproducten, het afmaken van verdacht vee, het ontsmetten van gebouwen, het inenten van dieren, alsmede het opsluiten, afmaken of muilkorven van honden en katten.
 • Bracht in 1922 de Boswet tot stand, die beheerders van bossen verplichtte te zorgen voor behoorlijk onderhoud en tot melding van voorgenomen vellingen; particulieren hebben geen kapvergunning nodig

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Had als ambtenaar een belangrijk aandeel in de voorbereiding van Talma's sociale-verzekeringswetten en van de Arbeidswet 1911
 • Trad nog voor het optreden van het nieuwe kabinet af vanwege de opheffing van zijn departement en omdat hij een reis ging maken

Private life (3/4)
 • Had de leiding bij de bouw van de eerste Rotterdamse telefooncentrale
 • Adviseerde in de Eerste Wereldoorlog Gothenburg bij havenaanleg
 • Zijn vader was voorzitter van de Kamer van Koophandel in Zeeland en lid van Provinciale Staten van Zeeland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.