Jhr.Mr. W.M. van Weede van Berencamp

foto Jhr.Mr. W.M. van Weede van Berencamp
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Gemeentearchief Den Haag
Source: Parlement.com.

Bekwame diplomaat, die in 1905 kortstondig minister van Buitenlandse Zaken was. Verving op aandrang van koningin Wilhelmina Melvil van Lynden, die niet tegen zijn taak opgewassen was. Bescheiden gentleman, die zich gemakkelijk in de hoogste kringen bewoog. Werd na zijn ministerschap weer gezant. Ondanks zijn grote rijkdom een sober man, die niet per auto maar per tram reisde en zich eenvoudig kleedde. Had grote literaire belangstelling.

partijloos
in de periode 1905: minister

1.

Personal data

Surnames
Willem Marcus

Place and date of birth
Amsterdam, 9 November 1848

Place and date of death
Wenen, 23 December 1925

2.

Party/Movement

Party/Movement
antirevolutionair

Party/Parties
partijloos

3.

Main functions and occupations

 • minister-resident te Boekarest, from April 1889 until 1 August 1895
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Madrid, from 1 August 1895 until 1 February 1902
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Wenen, from 1 February 1902 until 22 April 1905
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 22 April 1905 until 7 August 1905
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Wenen, from August 1905 until 23 December 1925 (vanaf 27 november 1920 tevens geaccrediteerd te Boekarest)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • kamerheer in buitengewone dienst van koningin Wilhelmina, from 20 April 1898
 • lid en voorzitter commissie belast met het afnemen der consulaire examens, from 11 November 1902 until 20 April 1905

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1905 een wet tot stand over het verlenen van een rijksbijdrage aan de Carnegie-stichting in de kosten der vestiging van een gebouw ten behoeve van het Hof van Arbitrage te 's-Gravenhage

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Volgde zijn zwager R. Melvil baron van Lynden op als minister van Buitenlandse Zaken
 • Nam ontslag, omdat hij weigerde het besluit te tekenen waarbij J.D.C. baron van Heeckeren het Grootkruis van Oranje-Nassau werd verleend

Private life (3/6)
 • Zijn begrafenis werd bijgewoond door de Oostenrijkse bondspresident
 • Zijn vader was gemeenteraadslid van Nijkerk en lid van Provinciale Staten van Gelderland
 • Zijn moeder was grootmeesteres van koningin Sophie

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • J.H. Gaemers, "Weede, Jhr. Willem Marcus van (1848-1925)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel V, 543
 • "Het Vaderland", 24-12-1925
 • "N.R.C.", 27-12-1925

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
colectie-Van Haersma de With, gemeentearchief Ermelo

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.