Mr. G.N. (Gerard) Roes

foto Mr. G.N. (Gerard) Roes
bron: Raad van State
Source: Parlement.com.

Gerard Roes (1951) is sinds 2016 staatsraad in buitengewone dienst bij de afdeling advisering van de Raad van State. Hij was onder meer plaatsvervangend directeur-generaal voor openbare orde en veiligheid op Binnenlandse Zaken, directeur Wetgeving op het ministerie van Justitie, en staatsraad bij de afdeling bestuursrechtspraak. In 2011-2016 was hij directeur-generaal rechtspleging en rechtshandhaving op het ministerie van Veiligheid en Justitie.

in de periode 2016-heden: staatsraad

1.

First names

Gerard Nicolaas (Gerard)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 25 January 1951

3.

Main functions and occupations

  • directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, ministerie van Veiligheid en Justitie, from 2011 until March 2016 (tevens loco-secretaris-generaal)
  • staatsraad in buitengewone dienst, Afdeling advisering (Raad van State), from 20 January 2016

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

Current
  • voorzitter Raad van Toezicht RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Previous (2/17)
  • vicevoorzitter Stichting Marechausseecontact, from 2005 until 2018
  • lid Internationale Peer Review Committee, Juridische Faculteit Rijksuniversiteit Groningen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.