G.H. Uhlenbeck

foto G.H. Uhlenbeck
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

De nogal zwakke minister van Koloniën in het tweede kabinet-Thorbecke i. Werd minister nadat A.J. Duymaer van Twist en J. Loudon daarvoor hadden bedankt. Slaagde er niet in een hervorming van het cultuurstelsel tot stand te brengen, maar wist wel de slavernij in Suriname en West-Indië af te schaffen. Was voor hij minister werd in Nederlands-Indië genie-officier en ambtenaar bij het Gouvernement. Werd door de Eerste Kamer ten val gebracht.

liberaal
in de periode 1862-1863: minister

1.

Personal data

Surnames
Gerhard Hendrik

Place and date of birth
Colombo (Ceylon), 17 February 1815

Place and date of death
's-Gravenhage, 2 May 1888

2.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

3.

Main functions and occupations

 • waarnemend hoofdingenieur, Administratie van de Waterstaat en 's Landsgebouwen te Batavia, from 31 July 1853 until 1 May 1855
 • waarnemend directeur, Burgerlijke Openbare Werken en inspecteur van waterstaat te Batavia, from 1 May 1855 until 1 February 1856
 • directeur, directie Burgerlijke Openbare Werken te Buitenzorg, from 1 February 1856 until 1 March 1861 (eervol ontslag op verzoek)
 • ambteloos, from 1 March 1861 until 1 February 1862
 • minister van Koloniën, from 1 February 1862 until 3 January 1863

Military rank (officer) (4/5)
 • eerste luitenant der genie, from 30 November 1837 until March 1845
 • kapitein der genie, from 15 March 1845 until October 1850
 • majoor der genie, from 24 October 1850 until 11 September 1854
 • luitenant-kolonel, from 11 September 1854 until January 1856

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid Raad van Toezicht spoorwegdiensten, from 15 October 1864 until 2 May 1888
 • directeur Weduwen- en wezenfonds voor civiele ambtenaren in Nederlands-Indië

Honorary positions
erelid Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, from April 1863

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1862 wetten tot afschaffing van de slavernij op de eilanden Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten en in Suriname tot stand. In Suriname werd voor maximaal tien jaar staatstoezicht op de vrijgemaakte slaven ingesteld. Zij werden bovendien verplicht een contract te sluiten over het verrichten van plantage-arbeid. De onteigende slavenhouders werden van staatswege schadeloos gesteld en vrije kolonisatie werd via premies aangemoedigd. Het wetsvoorstel was in 1861 ingediend door zijn voorganger Loudon en werd overgenomen door het kabinet-Thorbecke II.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Trad af nadat de Eerste Kamer de begroting van Nederlands-Indië op 29 december 1862 met 30 tegen 4 stemmen had verworpen. In de Tweede Kamer was de begroting met 37 tegen 32 stemmen aangenomen, waarbij conservatieven en antirevolutionairen en vier liberalen tegen stemden. Hij bood op 3 januari 1863 zijn ontslag aan.

Private life
 • Drie van zijn broers waren marineofficier, zijn jongste broer was officier bij het Nederlands-Indische Leger
 • Zijn vader was civiel ingenieur, burgemeester van Voorburg en groothandelaar te Colombo (Ceylon)

8.

Publications

Publications
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 1349
 • Ned. Patriciaat, 1945

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.