N. Trakranen

foto N. Trakranen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

In 1866 in het kabinet-Van Zuylen van Nijevelt i opvolger als minister van Koloniën van de tot Gouverneur-Generaal benoemde Mijer i. Was afkomstig uit de Amsterdamse handelswereld. Bleek op koloniaal gebied liberaler te zijn dan zijn collega's. Nam ontslag nadat in de Tweede Kamer een combinatie van ultraconservatieven en liberalen voor ongewenste amendering had gezorgd van een wetsvoorstel over uitgifte in erfpacht van woeste gronden in Nederlands-Indië.

conservatief
in de periode 1866-1890: minister, lid Raad van State, staatsraad in buitengewone dienst

1.

Personal data

Surnames
Nicolaas

Changes in name or title
 • N. Trakranen, until 20 December 1884
 • N. van Taack Trakanen, from 20 December 1884

Place and date of birth
Amsterdam, 3 April 1819

Place and date of death
Heemstede, 11 August 1890

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • conservatief
 • lid Kiezers-Vereeniging te Amsterdam
 • lid Vrijzinnige-Kiezersvereeniging
 • lid kiesvereniging "Nederland en Oranje"

3.

Main functions and occupations

 • lid Raad van State, from 10 August 1866 until 15 September 1866 (benoemd bij K.B. van 5 augustus 1866)
 • minister van Koloniën, from 17 September 1866 until 20 July 1867
 • ambteloos, from July 1867 until 1 April 1874
 • president Nederlandsche Handelmaatschappij te Amsterdam, from 1 April 1874 until 1 March 1890
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 1 December 1876 until 11 August 1890 (benoemd bij K.B. van 15 november 1876)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid bestuur NZHRM (Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij) te Amsterdam, from 1852 until 1859
 • vicepresident Kamer van Koophandel te Amsterdam, from 13 January 1853

Honorary positions
erelid Planten- en dierentuin te Batavia

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Miscellaneous

algemeen
 • Volgde P. Mijer als minister op, nadat die tot Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië was benoemd. De benoeming was tevoren al voorzien.
 • Op het door hem ingediende wetsontwerp inzake de uitgifte van gronden op Java werd door oud-minister van Koloniën Fransen van de Putte een amendement ingediend dat beoogde ook inlanders de mogelijkheid te geven om gronden in erfpacht te verwerven. Een dag na aanneming van dit amendement op 26 juni 1867 (met 59 tegen vier stemmen), verzocht hij ontslag.

Private life
 • Deed zaken onder andere op Madagaskar en de Kust van Guinea, die niet voordelig waren afgelopen, maar firma goede naam bezorgd hadden
 • Na zijn ministerschap ging hij in Heemstede wonen

6.

Publications

Publications
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel X, 1036
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.