Mr. P. Mijer

foto Mr. P. Mijer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)
Source: Parlement.com.

Conservatief koloniaal specialist, die als zoon van een Indisch handelaar, in Nederlands-Indië een succesvolle rechtelijke loopbaan doorliep. Toen hij met verlof was in Nederland werd hij minister van Koloniën in het kabinet-Van der Brugghen i. Daarna werd hij conservatief Tweede Kamerlid voor het district Zwolle. Als minister van het kabinet-Van Zuylen van Nijevelt i werd hij in 1866 middelpunt van een politiek conflict, nadat hij al kort na zijn aantreden tot Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië werd benoemd. Vurig verdediger van het koloniale stelsel van gedwongen cultures waarmee hij van kinds af was opgegroeid.

conservatief
in de periode 1856-1872: lid Tweede Kamer, minister, Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië

1.

Personal data

Surnames
Pieter

Place and date of birth
Batavia (Ned.-Indië), 3 June 1812

Place and date of death
Scheveningen (gem. 's-Gravenhage), 6 February 1881

2.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief

3.

Main functions and occupations

 • verlof in Nederland, from 30 July 1855
 • minister van Koloniën, from 1 January 1856 until 18 March 1858 (benoemd bij K.B. van 5 december, beëdigd 6 december 1855)
 • gepensioneerd (pensioen f 12.000,- per jaar)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 September 1860 until 30 May 1866 (voor het kiesdistrict Zwolle)
 • minister van Koloniën, from 30 May 1866 until 17 September 1866
 • tijdelijk voorzitter van de ministerraad, from May 1866 until September 1866
 • Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, from 28 December 1866 until 1 January 1872 (benoemd bij K.B. van 17 september 1866)
 • terugkeer in Nederland, February 1872

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid commissie belast met de vervaardiging van een ontwerp-wetboek van strafrecht voor Europeanen in Nederlands-Indië, from June 1848 until January 1852
 • president college van bestuur over de protestantse kerk in Nederlands-Indië, from 5 September 1851

Derived functions (2/5)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from February 1864 until April 1864, remark: voorzitter tweede afdeling
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from May 1866 until August 1866, remark: voorzitter tweede afdeling

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was koloniaal-woordvoerder in de Tweede Kamer. Sprak ook over onderwijs en waterstaat.
 • Behoorde in 1861 tot de 17 leden die tegen de ontwerp-Wet op de Raad van State stemden
 • Behoorde in 1861 tot de meerderheid die vóór een amendement-Ter Bruggen Hugenholtz stemde over het halveren van de begroting voor Onvoorziene Uitgaven

Policy-making activities as minister
 • Diende in 1857 wetsvoorstellen in tot opheffing van de slavernij in Suriname en West-Indië. Deze voorstellen bleven onafgedaan.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • De wel tot formateur benoemde Graaf Van Zuylen van Nijevelt vroeg hem kort daarna minister van Koloniën te worden. Mijer gaf te kennen slechts tijdelijk minister te willen worden, tot en met de behandeling van de begroting van Koloniën. Van Zuylen liet weten dat een ministerschap zijn kans zou vergroten om tot Gouverneur-Generaal te worden benoemd. Formeel zou de koning echter worden vrijgelaten in zijn keuze van de nieuwe Gouverneur-Generaal. Mijer stemde op 28 mei toe in een tijdelijk ministerschap.
 • Hoewel hij geen formateur was, contrasigneerde hij de besluiten bij de ministerswisselingen. Formateur Van Zuylen van Nijevelt wilde - met name vanwege de dubieuze benoeming van Mijer - liever op de achtergrond blijven.
 • Mijer kreeg twee dagen na goedkeuring van de begroting van Koloniën in de Eerste Kamer ontslag als minister. Een dag daarna volgde het ontslag - het verzoek daartoe was aangehouden - aan Sloet van de Beele als Gouverneur-Generaal en de benoeming van Mijer tot diens opvolger.

Private life
 • Zijn schoonvader, Mr. D.F.W. Pietermaat, was onder meer lid van het Hooggerechtshof in Batavia. Hij was een zoon van P. Pietermaat, lid van de Notabelenvergadering
 • Verloor zijn vader al op jonge leeftijd. Zijn moeder hertrouwde op 13 juni 1813.
 • Zijn stiefvader was griffier bij de Raad van Justitie te Batavia

Campaign trail
 • Versloeg in 1860 bij de periodieke verkiezing in het Zwolle na herstemming Th.J. Stieltjes (lib.). Was verliezend kandidaat in het district Rotterdam.
 • Versloeg in 1864 bij de periodieke verkiezing in het district Zwolle S.J. van Roijen en J. Kalff

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • Levensbericht door S. van Deventer, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1884, 71
 • E. van Raalte, "Staatshoofd en ministers", 101-103
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel III, 899
 • M.A. van Rhede van der Kloot, "Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888"

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.