Mr. M.W. baron du Tour van Bellinchave

foto Mr. M.W. baron du Tour van Bellinchave
bron: Haagse Beeldbank
Source: Parlement.com.

Conservatieve Haagse politicus van Friese afkomst, die in de Hofstad gemeenteraadslid en wethouder was. Typische laatnegentiende-eeuwse regent met diverse functies in de financiële wereld, de hofhouding en op maatschappelijk gebied. Als minister van Justitie in het kabinet-Heemskerk i voerde hij het nieuwe Wetboek van Strafrecht in en bracht hij de Beginselenwet gevangeniswezen tot stand.

conservatief
in de periode 1883-1888: minister

1.

First names

Marc Willem

2.

Personal data

Place and date of birth
Leeuwarden, 29 July 1835

Place and date of death
Gorssel, 26 July 1908

3.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief

4.

Main functions and occupations

 • minister van Justitie, from 23 April 1883 until 21 April 1888
 • minister van Buitenlandse Zaken ad interim, from 10 August 1885 until 14 September 1885 (tijdens een buitenlandse reis van Van der Does de Willebois)
 • opperceremoniemeester van de Koningin, from 24 April 1891 until 1 November 1900
 • wethouder (van openbare werken en eigendommen) van 's-Gravenhage, from 5 September 1893 until 3 September 1895

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Hoge Raad van Adel, from 1 October 1892 until 1 August 1906
 • grootmeester-honorair van koningin Wilhelmina, from 19 November 1900

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 1886 de Beginselenwet Gevangeniswezen tot stand. Deze bevatte bepalingen over het regime en de tucht in gevangenissen en rijkswerkinrichtingen. Gevangenen werden ingedeeld in klassen al naar gelang leeftijd en duur van de straf. Tuchtmaatregelen als eenzame opsluiting, water-en-brood en onthouding van vrije lucht werden aan termijnen gebonden. De wet bevatte tevens een regeling voor de rijksopvoedingsgestichten voor jeugdigen.
 • Bracht in 1886 samen met minister Van den Bergh de Wet tot verdeling van markgronden tot stand. Deze maakte vordering van verdeling van markgronden (meenten, marken, meenschappen, buurten) door een markgenoot mogelijk.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Op 7 oktober 1879 besloot de Tweede Kamer met 44 tegen 29 stemmen dat hij niet als lid kon worden toegelaten

Private life
Zowel de overlijdensberichten in de Haagse kranten als het NNBW vermelden dat Du Tour eerst wethouder van openbare werken en eigendommen en daarna van onderwijs is geweest. Blijkens de Handelingen van de Gemeenteraad van 's-Gravenhage moet de volgorde zijn: onderwijs, later openbare werken en eigendommen.

Campaign trail
 • Werd in 1866 en 1868 bij de algemene verkiezingen in het district Sneek verslagen door de liberalen S. Wybenga en A. Moens
 • Versloeg in 1879 in het kiesdistrict Utrecht J.N. Bastert (cons.lib.) na herstemming met vijf stemmen verschil. Vanwege onregelmatigheden werd hij niet toegelaten. Bij een nieuwe verkiezing op 4 november 1879 werd hij met 75 stemmen verschil verslagen door Bastert.
 • Werd in 1889 bij tussentijdse verkiezingen in het kiesdistrict 's-Gravenhage verslagen door H.D. Guyot (lib.)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.