Jhr.Mr. D.A.W. van Tets van Goudriaan

foto Jhr.Mr. D.A.W. van Tets van Goudriaan
bron: Het Geheugen van Nederland
Source: Parlement.com.

Succesvol gezant in Turkije en Duitsland die op aandringen van koningin Wilhelmina tot minister van Buitenlandse Zaken werd benoemd in het kabinet-De Meester i. De koningin wilde na het debacle met Melvil van Lynden een vakminister op Buitenlandse Zaken. Was echter vooral diplomaat en had weinig politiek gevoel. Zwak in het parlementaire debat, waardoor hij al spoedig - ook bij geestverwanten - het krediet dat hij had, verspeelde. Stond als minister in diplomatieke kring wel goed aangeschreven.

partijloze liberaal
in de periode 1905-1908: minister

1.

First names

Dirk Arnold Willem

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 3 October 1844

Place and date of death
's-Gravenhage, 25 January 1930

3.

Party/Movement

Party/Movement
oud-liberaal

4.

Main functions and occupations

  • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Berlijn, tevens geaccrediteerd bij de Hoven van Pruisen, Beieren, Würtemberg, Saksen, Saksen-Weimar-Eisenach en Waldeck en Pyrmont, from April 1894 until 17 August 1905 (benoemd bij K.B. van 13 december 1893)
  • minister van Buitenlandse Zaken, from 17 August 1905 until 12 February 1908
  • ambteloos, from 1908

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

  • lid commissie belast met het afnemen der diplomatieke examens, from 12 February 1900 until 17 August 1905
  • kamerheer in buitengewone dienst van Koningin Wilhelmina, from 3 March 1903 until 25 January 1930

Honorary positions
erevoorzitter Tweede Haagse Vredesconferentie, from 15 July 1907

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
  • Verdedigde tijdens de Marokko-crisis (1905-1906) zowel de door de Duitsers gewenste 'open deur' in Marokko als de handhaving van de Nederlandse onzijdigheid
  • Tijdens zijn ministerschap vond in 1907 de Tweede Haagse Vredesconferentie plaats

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.