Jhr.Mr. D.A.W. van Tets van Goudriaan

foto Jhr.Mr. D.A.W. van Tets van Goudriaan
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Het Geheugen van Nederland
Source: Parlement.com.

Succesvol gezant in Turkije en Duitsland die op aandringen van koningin Wilhelmina tot minister van Buitenlandse Zaken werd benoemd in het kabinet-De Meester i. De koningin wilde na het debacle met Melvil van Lynden een vakminister op Buitenlandse Zaken. Was echter vooral diplomaat en had weinig politiek gevoel. Zwak in het parlementaire debat, waardoor hij al spoedig - ook bij geestverwanten - het krediet dat hij had, verspeelde. Stond als minister in diplomatieke kring wel goed aangeschreven.

partijloze liberaal
in de periode 1905-1908: minister

1.

Personal data

Surnames
Dirk Arnold Willem

Place and date of birth
's-Gravenhage, 3 October 1844

Place and date of death
's-Gravenhage, 25 January 1930

2.

Party/Movement

Party/Movement
oud-liberaal

3.

Main functions and occupations

 • chef Kabinet van de minister van Buitenlandse Zaken, from 1 November 1879 until June 1884
 • minister-resident te Constantinopel, from October 1884 until February 1894 (benoemd bij K.B. van 3 juni)
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Berlijn, tevens geaccrediteerd bij de Hoven van Pruisen, Beieren, Würtemberg, Saksen, Saksen-Weimar-Eisenach en Waldeck en Pyrmont, from April 1894 until 17 August 1905 (benoemd bij K.B. van 13 december 1893)
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 17 August 1905 until 12 February 1908
 • ambteloos, from 1908

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid commissie belast met het afnemen der diplomatieke examens, from 12 February 1900 until 17 August 1905
 • kamerheer in buitengewone dienst van Koningin Wilhelmina, from 3 March 1903 until 25 January 1930

Honorary positions
erevoorzitter Tweede Haagse Vredesconferentie, from 15 July 1907

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Verdedigde tijdens de Marokko-crisis (1905-1906) zowel de door de Duitsers gewenste 'open deur' in Marokko als de handhaving van de Nederlandse onzijdigheid
 • Tijdens zijn ministerschap vond in 1907 de Tweede Haagse Vredesconferentie plaats

7.

Publications

Publications
 • A.C. van der Zwan, "Tets, jhr. Dirk Arnold Willem van (1844-1930)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel V, 502
 • B. van der Zwan en J. Gaemers, "Bescheidenheid ten top", in: "De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw" (1999)
 • C. Smit, "Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Derde periode 1899-1909" (Den Haag, 1958)

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.