Mr. B. Ort

foto Mr. B. Ort
bron: Privécollectie
Source: Parlement.com.

Advocaat-generaal bij de Hoge Raad, die tijdens de Eerste Wereldoorlog in het kabinet-Cort van der Linden i bekwaam het ministerie van Justitie leidde. Was al voor zijn ministerschap bevriend met Cort van der Linden i. Had als voorzitter van een staatscommissie een belangrijk aandeel bij de voorbereiding van een nieuw Wetboek van Strafvordering, maar kon dit Wetboek niet tijdens zijn ministerschap tot stand brengen. Nauwgezette jurist, met veel plichtsgevoel, die ingesteld was op harmonie. Echte vakminister. Na zijn aftreden raadsheer in de Hoge Raad.

partijloze liberaal
in de periode 1913-1918: minister

1.

First name

Bastiaan

2.

Personal data

Place and date of birth
Gorinchem, 6 January 1854

Place and date of death
's-Gravenhage, 4 November 1927

3.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

4.

Main functions and occupations

  • advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, from 1 June 1901 until 29 August 1913 (benoemd bij K.B. van 7 mei 1901)
  • minister van Justitie, from 29 August 1913 until 9 September 1918
  • raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, from 1 June 1919 until 4 November 1927 (benoemd bij K.B. van 16 mei 1919)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

voorzitter Staatscommissie voor herziening Wetboek van Strafvordering, from 7 May 1910 until 29 August 1913

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
  • Diende in 1914 een ontwerp-Wetboek van Strafvordering in, maar dit voorstel bleef onafgedaan

Legislative activities as minister (2/8)
  • Bracht in 1918 samen met Posthuma de Handelsregisterwet tot stand, op grond waarvan alle ondernemingen bij een Kamer van Koophandel moesten worden ingeschreven in een handelsregister
  • Bracht in 1918 de wet tot stand houdende nadere voorzieningen in de tegenwoordige buitengewone omstandigheden betreffende het toezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. Met dat toezicht werd de Koninklijke Marechaussee belast. De wet voerde een systeem van verblijfsvergunningen in.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

Private life
  • Promoveerde bij prof. A.E.J. Modderman
  • Zijn echtgenote was een kleindochter van A. Hartevelt, Eerste Kamerlid

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.