M.D. graaf van Limburg Stirum

foto M.D. graaf van Limburg Stirum
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank ministerie van Defensie
Source: Parlement.com.

Liberaal minister van Oorlog in het kabinet-De Vries/Fransen van de Putte i. Officier die tot de vertrouwelingen van de koning behoorde. Had in 1831 meegevochten bij de strijd om de Citadel van Antwerpen en daar een onderbeen verloren. Als minister kreeg hij in 1873 onvoldoende steun in de Tweede Kamer voor zijn voorstel om de dienstvervanging af te schaffen. Hij was een vurig pleitbezorger van de persoonlijke dienstplicht en maakte daarvoor volop propaganda. De koning verleende hem met tegenzin ontslag.

liberaal
in de periode 1872-1873: minister

1.

Personal data

Surnames
Menno David

Place and date of birth
Wexford (Ierl.), 30 November 1807

Place and date of death
's-Gravenhage, 22 July 1891

2.

Main functions and occupations

 • commandant, tweede stelling der genie te 's-Hertogenbosch, from 1868 until 1 July 1868
 • commandant Utrechtse Linie, Nieuwe Hollandsche Waterlinie, from 1870 until 1871 (tijdens Frans-Duitse Oorlog)
 • minister van Oorlog, from 6 July 1872 until 15 September 1873
 • lid Grote Staf van het leger, from 1873 until 1 January 1874
 • gepensioneerd, from 1 January 1874 until 22 July 1891

Military rank (officer) (4/9)
 • kolonel der genie, from 15 January 1864 until 15 November 1867
 • generaal-majoor, from 15 November 1867 until 1 July 1868 (op eigen verzoek op non-actief gesteld)
 • generaal-majoor in werkelijke dienst, from 1870 until 1871 (tijdens mobilisatie van het leger)
 • luitenant-generaal der genie b.d., from 1 January 1874

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Other positions

 • voorziter Anti-dienstvervangingsbond, from August 1875 until 1883
 • voorzitter Vereeniging "De Sphinx" te 's-Gravenhage

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Verhoogde de begroting van het ministerie van Oorlog met enkele miljoenen om de Utrechtse linie te kunnen versterken
 • Diende in 1873 samen met de ministers Geertsema en Brocx een ontwerp-Militiewet in, waarvan persoonlijke dienstplicht uitgangspunt was. Dienstplichtigen zouden worden vrijgelaten in de keuze van garnizoen en korps en studerenden zouden geen deel uitmaken van het blijvend gedeelte van het leger. Vroeg ontslag, nadat de Tweede Kamer op 30 juni 1873 artikel 1 van wetsvoorstel met 43 tegen 25 stemmen had verworpen.
 • Voerde in 1873, in samenwerking met chef staf generaal Booms, de nieuwe legerorganisatie in. Er kwamen 4 divisiecommandanten, die tevens bevelhebber werden van de 4 regionale militaire afdelingen. De vaste verdedigingslinies kregen hierdoor in vredestijd een eigen bevelhebber.

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Tijdens de behandeling van de ontwerp-Militiewet in juni 1873 verweet Tweede Kamerlid De Roo van Alderwerelt hem dat hij diens goede naam had geschaad door een persoonlijke brief te openbaren. De Roo weigerde daarna nog met hem te debatteren. Het conflict werd opgelost na bemiddeling door jhr. C.M. Storm van 's-Gravesande.
 • Was in 1875 oprichter van de Anti-dienstvervangingsbond

Private life (3/4)
 • Door overgrootmoeder Th.A. baronesse van Coehoorn stamde hij af van de beroemde vestingbouwkundige Menno van Coehoorn
 • Zijn vader was luitenant-generaal in Engelse en Nederlandse dienst en secretaris van de Prins van Oranje (1813). Keerde in 1813 met de Prins terug uit Engeland, maar vestigde zich pas in 1821 definitief in Nederland.
 • Zijn oudste broer was gehuwd met een dochter van A.G. Camper, Tweede Kamerlid, zijn jongere broer was gehuwd met een dochter van W.H.A.C. baron van Heeckeren van Kell, Tweede Kamerlid

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publications

Publications
 • F. de Bas, "Menno David, Graaf van Limburg Stirum, oud-minister van Oorlog, oprichter van den anti-dienstvervangingbond herdacht", ('s-Gravenhage, 1891)
 • J.A. van der Stok, "Een zeldzaam Nederlander: Levensbeschrijving van Zijne Excellentie Menno David graaf van Limburg Stirum" ('s-Gravenhage, 1892)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel III, 1203

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.