Ir. J.A. Kalff

foto Ir. J.A. Kalff
bron: Nederlandse Spoorwegen
Source: Parlement.com.

Deftige liberale heer, die als minister van Waterstaat in het tweede kabinet-Colijn i weloverwogen opereerde. Aan hem werd belangrijke invloed toegedicht op de conservatief-liberale economische politiek van het crisiskabinet. Was voor hij minister werd jarenlang directeur van spoorwegmaatschappijen en topman van de nieuwgevormde Nederlandse Spoorwegen. Overleed binnen twee jaar ministerschap. Was meer ondernemer dan politicus. Gaf korte, bondige antwoorden en was uiterlijk nogal onbewogen, maar ook energiek en hoffelijk, en werd door Kamerleden als persoon gewaardeerd.

Vrijheidsbond
in de periode 1933-1935: minister

1.

First names

Jacob Adriaan

2.

Personal data

Place and date of birth
Zwolle, 27 April 1869

Place and date of death
Wassenaar, 13 January 1935

Place and date of burial
Driehuis-Westerveld, 17 January 1935

3.

Party/Movement

Party/Parties
Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond"

4.

Main functions and occupations

  • tijdelijk hoofddirecteur N.V. Nederlandsche Fabriek "Werkspoor" te Amsterdam, from November 1930 until January 1932
  • voorzitter Ondernemersraad voor Nederlands-Indië, from 29 January 1932 until 26 May 1933
  • minister van Waterstaat, from 26 May 1933 until 13 January 1935

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

  • lid commissie van advies nopens bevordering van de economische samenwerking tussen Nederland en Nederlandsch-Indië, from September 1932
  • lid adviescommissie handelspolitiek

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister
  • Diende in 1934 een ontwerp-Wegenverkeerswet in ter vervanging van de Motor- en Rijwielwet 1905. Het voorstel werd in 1935 door minister Van Lidth de Jeude in het Staatsblad gebracht.
  • Besloot in 1934 tot een loonsverlaging bij de spoorwegen, waartegen zowel vakbonden als directie tevergeefs protesteerden

Legislative activities as minister
  • Bracht in 1934 samen met minister Oud de Wet inzake instelling van een Verkeersfonds tot stand. Dit fonds verving het Wegenfonds en was bedoeld voor overheidssteun aan alle soorten van vervoer, zowel over de weg als over spoor en water. Het fonds werd onder meer gevoed uit verhogingen van de motorrijtuigen- en rijwielbelasting.
  • Bracht in 1934 de Wrakkenwet (Stb. 401) tot stand, die bepalingen bevat over het opruimen van vaartuigen en andere voorwerpen die in openbare wateren zijn gestrand of gezonken. De beheerder van een vaarwater of waterstaatswerk is bevoegd wrakken op te ruimen, zo nodig op kosten van de eigenaar. Hiermee wordt de doorvaart gewaarborgd en moet verhaal van de schade worden vereenvoudigd.

9.

Miscellaneous

Private life
Overleed aan een tijdens een dienstreis opgelopen longontsteking

Non-acceptance of political functions
  • minister van Buitenlandse Zaken, 1933 (geweigerd)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.