S. (Simon) de Graaff

foto S. (Simon) de Graaff
bron: Gemeentearchief Den Haag
Source: Parlement.com.

Koloniale deskundige van protestanten huize die in drie kabinetten minister was. Was vanaf 1883 in Nederlands-Indië bestuursambtenaar en later directeur van het Binnenlands Bestuur en regeringscommissaris voor de reorganisatie van het bestuur van Indië. Volgde in 1919 Idenburg i op als minister van Koloniën en behield die functie in het volgende kabinet. Kreeg toen de bijnaam 'Simon de Leugenaar', vooral vanwege zijn ongelukkige optreden rond de exploitatie van olievelden in Djambi. Bracht in 1922 de Bestuurshervormingswet tot stand en in 1925 de Wet op de Indische Staatsinrichting. Keerde in het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck III i terug als minister. Gold als een tamelijk behoudende en nogal precieze administrateur.

conservatief (protestants)
in de periode 1919-1933: minister

1.

First name

Simon (Simon)

2.

Personal data

Place and date of birth
Lisse, 24 August 1861

Place and date of death
Oegstgeest, 2 October 1948

3.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief, protestants-christelijk

4.

Main functions and occupations

 • ambteloos, from 1 February 1915 until 13 November 1919
 • minister van Koloniën, from 13 November 1919 until 4 August 1925
 • ambteloos, from 4 August 1925 until 10 August 1929
 • minister van Koloniën, from 10 August 1929 until 26 May 1933

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid commissie inzake nieuwe landrenteregeling, from 1892
 • lid Staatscommissie inzake de verdediging van Nederlands-Indië (Staatscommissie-Heemskerk), from 6 May 1912 until June 1913

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/4)
 • Verdedigde in oktober 1923 samen met de ministers Westerveld, Colijn en Van Karnebeek zonder succes de ontwerp-Vlootwet in de Tweede Kamer. Dat ontwerp behelsde de bouw van een marinevloot met een kern van zestien onderzeeboten, twee kruisers, twee onderzeebootmijnenleggers, twaalf jagers en vier flottieljevaartuigen, alsmede honderd vliegtuigen. De kosten hiervan werden over zes jaar verdeeld. Het wetsvoorstel werd met 50 tegen 49 stemmen verworpen.
 • Benoemde in 1931 jhr. B.C. de Jonge tot Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, nadat hij zich in het kabinet (en tegenover de koningin) had verzet tegen een benoeming van Colijn

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 1924 de Wet tot oprichting van de N.V. Billitonmaatschappij tot stand, een gemengd bedrijf van staat en Biliton dat concessie kreeg voor de exploitatie van de tinwinning in Nederlands-Indië.
 • Bracht in 1925 de Wet op de Indische Staatsinrichting tot stand, die het Regeringsreglement uit 1854 verving. De Volksraad kreeg een wetgevende bevoegdheid. Door de wet werd het aantal leden van de Volksraad uitgebreid (maar voorlopig bleven - door aanneming van een amendement-Feber - Europeanen in de meerderheid). Er kwam een College van Gedelegeerden uit de Volksraad voor de dagelijkse wetgevende arbeid. De minister kon aanbevelingen doen aan de Gouverneur-Generaal.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • In 1928 schreef hij onder pseudoniem een reeks artikelen in "De Tijd" waarin hij zich keerde tegen de opvattingen van Colijn over diens koloniale voorstellen. Zo wees hij het terugdringen van de rol van de Volksraad en de instellingen van federale 'volksraden' af.

Pseudonyms and nicknames
"Simon de Leugenaar" (volgens Tilanus bijnaam die voortkwam uit de geringe kennis van Kamerleden over koloniale zaken)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.