A.Q.H. Dijxhoorn

foto A.Q.H. Dijxhoorn
bron: Fotoarchief Spaarnestad
Source: Parlement.com.

Officier die in het tweede kabinet-De Geer i minister van Defensie was. Had in die functie de politieke verantwoordelijkheid voor de mobilisatie in 1939 en voor de Nederlandse verdediging in 1940. Zijn positie werd bemoeilijkt, doordat hij een lagere rang had dan de legerleiding. Trad vaak nogal aarzelend op, maar verving begin 1940 wel opperbevelhebber Reynders door Winkelman i. Er was voortdurend sprake geweest van ernstige verschillen van mening tussen hem en de opperbevelhebber. Zijn aanzien bij het leger had hieronder te lijden. Trad in Londen af, nadat koningin Wilhelmina het vertrouwen in hem had opgezegd.

partijloos
in de periode 1939-1941: minister

1.

First names

Adriaan Quirinus Hendrik

2.

Personal data

Place and date of birth
Rotterdam, 10 September 1889

Place and date of death
De Steeg (gem. Rheden, Gld.), 22 January 1953

3.

Party/Movement

Party/Parties
partijloos

4.

Main functions and occupations

  • minister van Defensie, from 10 August 1939 until 12 June 1941
  • waarnemend chef van de Generale Staf, from 9 May 1945 until 1 November 1945
  • lid Hoog Militair Gerechtshof, from 1 July 1946 until 22 January 1953 (benoemd bij K.B. van 22 juni 1946)

Military rank (officer) (2/8)
  • generaal-majoor der infanterie, from 31 December 1941 until 9 November 1945
  • luitenant-generaal der infanterie, from 9 November 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

  • lid commissie technische reglementen, Koninklijke Landmacht, from 1931 until 1938
  • redacteur "De Militaire Spectator", from 1932 until 1938

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
  • Trad af als minister, omdat er onvoldoende vertrouwen in zijn beleid bestond bij de andere ministers (uitgezonderd Steenberghe) en, met name bij koningin Wilhelmina. De koningin verloor het vertrouwen in hem vanwege zijn opvatting dat een Duitse invasie in Engeland te verwachten en ook kansrijk was en onderhandelingen geboden waren. Daarnaast waren er conflicten over het interneringsbeleid van de Centrale Inlichtingen Dienst en over de personele bezetting van het Bureau Bijzondere Aangelegenheden van het ministerie van Defensie. Hij aarzelde lang uitvoering te geven aan de door de koningin gewenste overplaatsing van D. van Voorst Evekink, hoofd van dat bureau.
  • Had begin 1941 vijf keer met aftreden gedreigd. De 'ijzige' behandeling door de koningin deed hem uiteindelijk besluiten zijn ontslag te nemen.
  • Wilde in mei 1945 alleen waarnemend chef van de Generale Staf zijn, om de weg vrij te houden voor benoeming een in rang hogere officier

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.