L.G. Brocx

foto L.G. Brocx
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Haagse Beeldbank
Source: Parlement.com.

Vijf jaar een bezadigde minister van Marine in drie opvolgende liberale kabinetten (Van Bosse/Fock i, Thorbecke III i en De Vries i). Moest in 1873 aftreden na verwerping van zijn begroting. Was voor hij minister werd marineofficier en leraar aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. Zowel tijdens zijn ministerschap als nadien, toen hij lid was van de Anti-dienstvervangingsbond, streed hij tegen plaatsvervanging bij leger en vloot.

liberaal
in de periode 1868-1873: minister

1.

Personal data

Surnames
Lodewijk Gerard

Place and date of birth
's-Gravenhage, 31 December 1819

Place and date of death
's-Gravenhage, 2 December 1880

2.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

3.

Main functions and occupations

 • op non-actief, from 31 July 1844 until 15 September 1850 (vanwege gezondheid)
 • officier transportschip "Dordrecht", from 15 September 1850
 • op non-actief, 1857 (vanwege gezondheid)
 • eerste officier-instructeur, KIM (Koninklijk Instituut der Marine) te Willemsoord, from 1857 until 1868
 • minister van Marine, from 4 June 1868 until 18 December 1873
 • minister van Koloniën ad interim, from 16 November 1870 until 4 January 1871 (na het aftreden van minister De Waal)
 • minister van Oorlog ad interim, from 23 December 1871 until 5 February 1872 (na het aftreden van minister Engelvaart)
 • minister van Oorlog ad interim, from 15 September 1873 until 6 October 1873 (na het aftreden van minister Van Limburg Stirum)

cabinet formation
 • kabinetsformateur (samen met C. Fock), from 24 November 1870 until 28 November 1870 (poging mislukt)

Military rank (officer)
 • luitenant-ter-zee tweede klasse, from 1842 until 1 January 1853
 • luitenant-ter-zee eerste klasse, from 1 January 1853 until 17 March 1861
 • kapitein-luitenant-ter-zee, from 17 March 1861 until 5 July 1876 (op non-actief per 13 mei 1870)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid bestuur Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord, around 1863
 • lid bestuur Anti-dienstvervangingsbond, from August 1875

Derived functions
tijdelijk secretaris van de ministerraad (kabinet-De Vries), from July 1872 until December 1873

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Gaf als minister de voorkeur aan bouw van marineschepen bij particuliere werven, waardoor de rijkswerven moesten inkrimpen
 • Diende in 1873 samen met de ministers Geertsema en Van Limburg Stirum een ontwerp-Militiewet in, waarvan persoonlijke dienstplicht uitgangspunt was. Het wetsvoorstel strandde in de Tweede Kamer door verwerping van artikel 1.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1871 een wet inzake de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der militaire officieren bij de zeemacht tot stand

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Trad af nadat de Tweede Kamer op 11 december 1873 de begroting van Marine voor 1874 met 37 tegen 30 stemmen had verworpen. De Kamermeerderheid (conservatieven, katholieken, anti-revolutionairen en enkele liberalen, onder wie Stieltjes) verweet hem de slechte toestand van de Marine bij het uitbreken van de Atjeh-oorlog.

Campaign trail
 • Was in 1878 in het district Winschoten kandidaat bij tussentijdse verkiezingen (vanwege uitbreiding van het ledental), maar kreeg slechts 15 procent van de stemmen

8.

Publications

Publications
M. Gerritsen, scriptie parlementaire geschiedenis, RU Leiden (1984)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.