Mr. C.H.B. Boot

foto Mr. C.H.B. Boot
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Predikantszoon, die het tot burgemeester van Amsterdam en minister bracht. Na zijn voortvarend verlopen rechtenstudie advocaat en officier van Justitie. Neef (oomzegger) van W.B. en D. Donker Curtius i en schoonzoon van burgemeester W.D. Cramer i, die zijn loopbaan gunstig beïnvloedden. Als burgemeester van de hoofdstad bevorderde hij de nijverheid en zette hij zich in voor stichting van het Paleis van Volksvlijt. Wist de nodige populariteit te verwerven. In 1858 werd hij minister van Justitie in het kabinet-Rochussen i. Hij trachtte als zoveel ministers uit zijn tijd tevergeefs een nieuwe Wet op de rechterlijke organisatie tot stand te brengen. Sloot zijn loopbaan af als staatsraad.

'pragmatisch' liberaal
in de periode 1858-1873: minister, lid Raad van State, burgemeester van Amsterdam

1.

Personal data

Surnames
Cornelis Hendrik Boudewijn

Place and date of birth
Arnhem, 15 September 1815

Place and date of death
's-Gravenhage, 5 November 1892

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • moderaat (voor 1848)
 • lid Kiezers-Vereeniging te Amsterdam
 • lid Vrijzinnige-Kiezersvereeniging

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 15 October 1851 until 18 March 1858
 • burgemeester van Amsterdam, from 1 February 1855 until 18 March 1858 (benoemd bij K.B. van 10 januari 1855)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 6 November 1855 until 18 March 1858 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • minister van Justitie, from 18 March 1858 until 23 February 1860 (benoemd bij K.B. van 12 maart 1858)
 • tijdelijk minister van Hervormde en andere Erediensten, uitgezonderd die der Rooms-Katholieke, from 18 March 1858 until 3 April 1858
 • lid Raad van State, from 1 March 1860 until 1 July 1888 (benoemd bij K.B. van 29 februari 1860; geïnstalleerd 9 maart)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • voorzitter examencommissie voor de betrekking commies van staat, from 1870
 • lid Raad van Toezicht Paleis van Volksvlijt te Amsterdam, around 1875

Derived functions (2/7)
 • lid afdeling Buitenlandse Zaken (Raad van State)
 • lid afdeling Binnenlandse zaken, Waterstaat, handel en nijverheid (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
 • In 1859 verwierp de Tweede Kamer artikel 57 van zijn ontwerp-Wet op de rechterlijke organisatie, waarna hij dit voorstel introk

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1859 samen met minister Van Tets van Goudriaan de Wet op het gebruik van spoorwegen tot stand. Deze bepaalde onder meer dat de exploitant van een spoorwegdienst verantwoordelijk was voor eventuele schade. Verder moest door de ondernemer worden toegestaan dat zijn spoorweg werd doorsneden door wegen en dat andere spoordiensten er gebruik van mochten maken. Er konden regels worden gesteld aan het toezicht op de spoordienst en aan zaken als de diensten op stations, de samenstelling van treinen, de snelheid en de bedienden.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Tijdens zijn burgemeesterschap werd Amsterdam aangesloten op het Europese spoorwegnet

Private life
 • Na de vroege dood van zijn moeder werd hij opgevoed door een oom en tante
 • Tijdens zijn studie medeoprichter van "De rederijkerskamer", onder anderen samen met vriend Beets, Beijnen en Gewin
 • Zijn broer was hoogleraar klassieke talen in Amsterdam

8.

Publications

Publications
 • Levensbericht door G. van Tienhoven, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1892/3, 157
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 411
 • H. van Felius en H.J. Metselaars, "Noordhollandse Statenleden 1840-1919"
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"
 • Ned. Patriciaat, 1956

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.