F.G. van Bloemen Waanders

Source: Parlement.com.

Zeer conservatieve minister van Koloniën in het kabinet-Heemskerk Azn. i Oud-Indisch ambtenaar en bestuurder. Was bij de formatie tweede keuze. Zijn plannen vonden geen bijval in de Tweede Kamer en al na een half jaar dwong die hem door verwerping van de Indische begroting tot aftreden. Gebrek aan ervaring in het debat en onvermogen om bezuinigingen door te voeren, braken hem in politieke zin op.

conservatief
in de periode 1883: minister

1.

Personal data

Surnames
Franciscus Gerardus

Place and date of birth
Antwerpen, 4 July 1825

Place and date of death
Breda, 22 July 1892

2.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief

3.

Main functions and occupations

 • resident te Cheribon (Ned.-Indië), from 1 April 1866 until 15 July 1867
 • directeur departement van Binnenlands Bestuur te Buitenzorg (Ned.-Indië), from 15 July 1867 until December 1869
 • verlof in Nederland, from January 1870 until 1 August 1873
 • ambteloos, from 1 August 1873 until April 1883 (gepensioneerd)
 • minister van Koloniën, from 23 April 1883 until 25 November 1883

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid bestuur militaire sociëteit "Concordia"
 • lid bestuur sociëteit "De Harmonie" te Batavia

Honorary positions
erelid Indisch Landbouwgenootschap

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Op 22 november 1883 werd vanwege zijn behoudende koloniale beleid de begroting voor Nederlands-Indië met 43 tegen 35 stemmen door de Tweede Kamer verworpen, waarna hij op 25 november zijn ontslag indiende. Er was vooral kritiek het ontbreken van maatregelen om de oplopende tekorten op de Indische begroting aan te pakken en op het uitblijven van voorstellen voor verdere decentralisatie en privatisering.

Private life (3/4)
 • Zijn kinderen kregen een protestantse opvoeding
 • Kreeg eervol ontslag met behoud van pensioen vanwege een onder zijn verantwoordelijkheid gemaakte fout bij de betaling uit 's lands kas aan twee Indische suikerfabrieken
 • Keerde in februari 1883 uit Nederlands-Indië terug in Nederland

Pseudonyms and nicknames
"Van Blommen" (als auteur)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publications

Publications
 • Nederlandsch-Indische Encyclopedie, deel I, 316
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 166
 • N. Anten, scriptie staatkundige studierichting, RU Leiden (1983)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.