Mr. H.J. Smidt

foto Mr. H.J. Smidt
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Verburg, M.E., Geschiedenis van het Ministerie van Justitie, deel 1, 1798-1898
Source: Parlement.com.

Bekwame archivaris en griffier van de Staten van Drenthe, die als liberaal Kamerlid tot de getrouwen van Kappeyne van de Coppello behoorde en twee keer minister was. Werd in 1871 Tweede Kamerlid voor het district Assen als opvolger van Thorbecke. Behoorde al snel tot de leidinggevende liberalen en werd minister van Justitie in het kabinet-Kappeyne van de Coppello i. Na zijn aftreden staatsraad en Gouverneur van Suriname. Keerde in 1888 terug als Kamerlid voor Emmen en werd opnieuw één van de leiders van de liberale fractie. Maakte verder deel uit van de parlementaire enquêtecommissie naar de toestanden in fabrieken en werkplaatsen i. In 1891 minister van Justitie in het kabinet-Van Tienhoven i. Bracht de Faillissementswet tot stand.

liberaal, Liberale Unie
in de periode 1871-1894: lid Tweede Kamer, minister, lid Raad van State, Gouverneur van Suriname

1.

Personal data

Place and date of birth
Assen, 11 October 1831

Place and date of death
's-Gravenhage, 14 March 1917

2.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

Party/Parties
Liberale Unie, from 1885

3.

Main functions and occupations

 • griffier Staten van Drenthe, from 1 July 1866 until 3 November 1877 (op non-actief sinds september 1871)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 March 1871 until 3 November 1877 (voor het kiesdistrict Assen)
 • minister van Justitie, from 3 November 1877 until 20 August 1879
 • ambteloos, from 30 August 1879 until March 1881
 • lid Raad van State, from 25 March 1881 until 1 June 1885 (benoemd bij K.B. van 13 februari 1881)
 • Gouverneur van Suriname, from 30 July 1885 until 18 July 1888 (benoemd bij K.B. van 12 mei 1885)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 September 1888 until 21 August 1891 (voor het kiesdistrict Emmen)
 • minister van Justitie, from 21 August 1891 until 9 May 1894
 • ambteloos, from 9 May 1894

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen Koninklijke West-Indische Maildienst, around 1901
 • lid Raad van Commissarissen Drentsche Stoomboot-Maatschappij

Derived functions (2/8)
 • lid afdeling Binnenlandse Zaken (Raad van State)
 • lid afdeling Marine en Oorlog (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak als Tweede Kamerlid vooral over waterstaat, justitiële onderwerpen, Suriname en onderwijs

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Werkte als minister van Justitie in het kabinet-Kappeyne van de Coppello aan de totstandkoming van een nieuw Wetboek van Strafrecht en diende in 1879 een ontwerp-wetboek in.

Legislative activities as minister (3/4)
 • Bracht in 1892 de Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap tot stand. Deze verving de wet uit 1850 en de artikelen 5 t/m 12 uit het Burgerlijk Wetboek over de nationaliteit. De wet bepaalde dat de degenen die op grond van de wet uit 1850 de Nederlandse nationaliteit bezitten stamvaders zijn van na 1 juli 1893 geborenen.
 • Bracht in 1893 de Faillisssementswet tot stand, waardoor niet langer alleen kooplieden in staat van faillissement konden worden verklaard. Voorheen werden niet-kooplieden indien zij hun verplichtingen niet konden nakomen in staat van kennelijk onvermogen verklaard. Faillissementsverklaring wordt uitgesproken door een arrondissementsrechtbank, na de schuldenaar te hebben gehoord. De schuldenaar kan zelf aangifte doen (om executie te voorkomen) of de schuldeisers kunnen dit doen. Ook is vordering van faillietverklaring door het OM mogelijk. Door faillissement verliest de schuldenaar het beheer over zijn hele vermogen; dit gaat over naar de curator. De curator zorgt voor afwikkeling van het faillissement.
 • Bracht in 1893 samen met minister Lely de Merkenwet tot stand. Deze stelde het Bureau voor de industriële eigendom in, dat belast werd met inschrijving van fabrieks- en handelsmerken en dat die inschrijving op bepaalde gronden kon weigeren. Zo mocht het merk niet al door een ander zijn ingeschreven of in strijd zijn met de goede zeden.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn vader was kantonrechter-plaatsvervanger en wethouder van Assen. Zijn vader kwam oorspronkelijk uit Oost-Friesland.

Campaign trail (3/6)
 • Versloeg in 1888 in het district Emmen jhr. H.M.J. van Asch van Wijck (arp)
 • Versloeg in 1891 J. van Alphen (arp), maar nam zijn benoeming niet aan vanwege zijn benoeming tot minister
 • Werd in juni 1894 bij een naverkiezing in het district Alkmaar verslagen door A.P. de Lange (lib./anti-takkiaan)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Levensbericht door F.W.J.G. Snijder van Wissenkerke, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1916/7, 215
 • L. Buning, "Smidt, Hendrik Jan (1831-1917)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 551
 • "N.R.C.", 15 maart 1917
 • Ned. Patriciaat, 1963

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.